ประกาศภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทางภาควิชารังสีวิทยา ขอความกรุณาผู้ที่พักอาศัย
หรือมีประวัติการเดินทางไปในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ สีแดง สีส้ม ตามประกาศ ศบค. ร่วมกับมีความเสี่ยง

  1. เคยเดินทางไปสถานที่ชุมชนที่มีรายงานผู้ป่วย Covid-19 เช่น ตลาดทะเลไทย ตลาดแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร, ตลาดนัด, ห้างสรรพสินค้า, สถานพยาบาล, ขนส่งสาธารระ ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา
  2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ภายใน 14 วันที่ผ่านมา
  3. มีการเดินทางไป หรือ มา ต่างประเทศที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา
  4. ภายใน 14 วันที่ผ่านมา มีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวที่ร่วมอาศัยติดเชื้อ Covid-19

กรุณาติดต่อหน่วยตรวจของภาควิชารังสีวิทยา เพื่อทำการขอเลื่อนนัด

ศูนย์ภาพวินิจฉัย

ติดต่อ : 02-419-9829 ถึง 33 (ในวันและเวลาราชการ)


ศูนย์ภาพวินิจฉัยเต้านม ศิริราช

ติดต่อ : 02-414-1105


หน่วยตรวจพิเศษทางรังสี ตึก 72 ปี ชั้น 2

ติดต่อ : 02-419-8723


หน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเพ็ทซีที

ติดต่อ : 02-419-6180


คลินิคไทรอยด์ หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ติดต่อ : 02-419-6210


หน่วยตรวจรังสีรักษา

ติดต่อ : 02-419-8561 (ในเวลาราชการ)

             02-419-7082(นอกเวลาราชการ)

Update : 13/04/2021