รางวัล “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

ภาควิชารังสีวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา)

ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์” ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เรื่อง “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง” (2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using Variable Neighborhood Search)

ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

CR.งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช สื่อเว็บไซต์

Related links