ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมรับฟัง Interdepartmental Conference

หัวข้อ “คอสวย ด้วยจี้”

มารู้จัก การดูแล ผู้ป่วย มะเร็งไทรอยด์ แบบองค์รวม และการรักษารูปแบบใหม่

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

8.00-9.00 น.

"Meeting finished"