กิจกรรมการศึกษา

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

งานลอยกระทง ประจำปี 2564

 

“ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงแบบห่วงใย ห่างไกลโควิด”

 

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 15 “พญ. ณัฐณิชา พิศูทธินุศาสตร์”

ภาควิชารังสีวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลรองอันดับ 2

ประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2564

ในงาน “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงแบบห่วงใย ห่างไกลโควิด”

 

      Open House ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้แพทย์ที่สนใจเข้าสมัครฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โครงการเราจะจัดเป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด ผ่าน platform gather.town

 

18 กันยายน และ 9 ตุลาคม 2564

     Open House ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้แพทย์ที่สนใจเข้าสมัครฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา ร่วมรับฟังข้อมูลน่ารู้น่าสนใจ พร้อมเดินชมสถานที่ต่างๆ ของภาควิชาฯ และสัมผัสประสบการณ์การฝึกอบรม เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชารังสีวิทยา (รอบที่ 1) วันที่ 27 กันยายน 2562