ตำราและหนังสือ

ตำรา

การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (HEPATOBILIARY MRI) (e-book)

บรรณาธิการ : พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

สำนักพิมพ์ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์

ปีที่ตีพิมพ์ : 2 / 2561

การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ (INTERPRETATION OF LIVER CT SCAN) (e-book)

บรรณาธิการ : ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

สำนักพิมพ์ : ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2558

การตรวจ 18F-FDG PET/CT
ในโรคมะเร็งที่พบบ่อย (e-book)

บรรณาธิการ : สุนันทา เชี่ยววิทย์

สำนักพิมพ์ : ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2556

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR COMPUTED TOMOGRAPHY)

บรรณาธิการ : ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

สำนักพิมพ์ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2554

Ultrasound in Clinical Practice
การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

บรรณาธิการ : วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,
อภิญญา เจริญศักดิ์,
วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพเวชสาร

ปีที่ตีพิมพ์ : 3 / 2554

พิเศษ! จำหน่ายผ่านภาควิชาฯ : ราคาเต็ม 700 ลดเหลือ 500 บาท

ภาพวินิจฉัยโรคมะเร็ง
(ONCOLOGIC IMAGING)

บรรณาธิการ : วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,
ณสุดา ด่านชัยวิจิตร,
กอบกุล เมืองสมบูรณ์,
นิธิดา ณ สงขลา
โสภา พงศ์พรทรัพย์

สำนักพิมพ์ : เรือนแก้วการพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2552

Clinical MRI in common CNS disease เอ็มอาร์ไอทางคลินิกของโรคระบบประสาทที่พบบ่อย (Sold Out)

บรรณาธิการ : อรสา ชวาลภาฤทธิ์

สำนักพิมพ์ : เรือนแก้วการพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2552