ตำราและหนังสือ

ตำรา

ตำรารังสีวินิจฉัย Diagnostic Radiology

บรรณาธิการ : วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพเวชสาร

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

ตำราโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (e-book) Acute Ischemic Stroke Textbook

บรรณาธิการ : ฑิตพงษ์ ส่งแสง

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ เล่ม 2
(e-book)

บรรณาธิการ : รัฐชัย แก้วลาย

สำนักพิมพ์ : บริษัท เรดิโอเพลค จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ เล่ม 1
(e-book)

บรรณาธิการ : รัฐชัย แก้วลาย

สำนักพิมพ์ : บริษัท เรดิโอเพลค จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) HEPATOBILIARY MRI (e-book)


บรรณาธิการ : พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

สำนักพิมพ์ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!

Clinical MRI in common CNS disease-2nd edtion
เอ็มอาร์ไอทางคลินิกของโรคระบบประสาทที่พบบ่อย (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

บรรณาธิการ : อรสา ชวาลภาฤทธิ์

สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2560

*** ไม่มี Website ขายหนังสือ
ซื้อได้ที่ สนง.ภาควิชา คุณ จิราพร ลาภเกิด
02-419-7074 ต่อ 106

การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ INTERPRETATION OF LIVER CT SCAN (e-book)

บรรณาธิการ : ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

สำนักพิมพ์ : ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2557 (ปีที่ออก E book ปี 2561)

** E-book download ผ่าน meb, ookbee และ Siriraj books

การตรวจ 18F-FDG PET/CT
ในโรคมะเร็งที่พบบ่อย (e-book)

บรรณาธิการ : สุนันทา เชี่ยววิทย์

สำนักพิมพ์ : ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2556

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด CARDIOVASCULAR COMPUTED TOMOGRAPHY

บรรณาธิการ : ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

สำนักพิมพ์ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2554

Ultrasound in Clinical Practice
การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

บรรณาธิการ : วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,
อภิญญา เจริญศักดิ์,
วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพเวชสาร

ปีที่ตีพิมพ์ : 3 / 2554

พิเศษ! จำหน่ายผ่านภาควิชาฯ : ราคาเต็ม 700 ลดเหลือ 500 บาท

ภาพวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ONCOLOGIC IMAGING

บรรณาธิการ : วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,
ณสุดา ด่านชัยวิจิตร,
กอบกุล เมืองสมบูรณ์,
นิธิดา ณ สงขลา
โสภา พงศ์พรทรัพย์

สำนักพิมพ์ : เรือนแก้วการพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ : 1 / 2552