ความรู้ทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา

ซีรีส์ เจาะ DNA หมอ ตอน หมอรังสี
ทำไมต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานรังสี
Printer ทะลุมิติ (21 มิถุนายน 2557)
ทำความรู้จักกับชนิดและคุณสมบัติรังสี
การเตรียมตัวก่อนการตรวจรังสี
รังสีในชีวิตประจำวัน
มารู้จัก…เครื่อง MRI
มารู้จัก การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ศิริราชรักษามะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน
อัลตราซาวด์บ่อยอันตรายต่อทารกในครรภ์จริงหรือ ?
บทบาทในการวินิจฉัยโรคด้วย X – ray computer
การตรวจแมมโมแกรม Mammogram and BI-RADS
การตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะความจำเสื่อม
มารู้จักเครื่องฉายรังสี CyberKnife กันเถอะ
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่
การฝังแร่และใส่แร่รักษาโรคมะเร็ง
ประโยชน์ของเครื่องมือทางรังสีในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
การรักษามะเร็งตับด้วยสารเภสัชรังสี
การรักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี
การตรวจโรคสมองเสื่อมด้วยภาพถ่ายรังสี ( Pet Scan )
การตรวจโรคมะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT scan
การตรวจทางรังสีเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

Update 02/05/2022