อาจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

Name : รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์

             Assoc. Prof. Kobkun Muangsomboon, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research fellowship in Abdominal Imaging (University of California at Los Angeles, USA

Research : Teyateeti A., Muangsomboon K., Warnnisorn M., Pusuwan P., A case report of coexisting Graves’disease and strumaovarii. Siriraj Med J. 2016;68:265 – 70

Thiravit S., Lapatikarn S., Muangsomboon K., Suvannarerg V., Thiravit P., Korpraphong P., MRI of placenta percreta: differentiation from other entities of placental adhesive disorder. Radiol Med. 2017;122:61-8  

Teyateeti A., Tocharoenchai C., Muangsomboon K., Komoltri C., Pusuwan P. A comparison of accuracy of planar and evolution SPECT/CT bone imaging in differentiating benign from metastatic bone lesions. J Med Assoc Thai. 2017; 100 (1): 100-10

Name : รศ.พญ. กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์

             Assoc. Prof. Kanyarat Totanarungroj, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) , ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate for Fellowship in Thoracic imaging 

Research : Kanyarat Totanarungroj, Patchara Watcharinyanon, Nisa Muangman. Occult intrathoracic lymph node metastasis in clinical N0 non-small cell lung cancer patients on preoperative CT chest: Prevalence and Risk factors. J Med Assoc Thai, 2017; 100(2) :1309-1307.

Name : อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

             Karnkawin Patharateeranart, M.D.

Education : พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research : Patharateeranart K., Wasinrat J., Yodying J., Wongwiwatchai J., Comparison of computed tomography angiography (CTA) findings in post-endovascular aortic aneurysm repair CTA between persistent and transient type II endoleak, Siriraj Med J, DOI: 10.33192/Smj.2020.09

Name : รศ.พญ. กุลนุช ชาญชัยรุจิรา

             Assoc. Prof. Kullanuch Chanchairujira, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate for fellowship training in Musculoskeletal Imaging (University of California San diego, CA, USA)

Research : Chanchairujira K., Jiranantanakorn T., Phimolsarnti R., Asavamongkolkul A., Waikakul S., Factors of local recurrence of giant cell tumor of long bone after treatment: Plain radiographs, pathology and surgical procedures , J Med Assoc Thai, 2011;94(10):1230-1237

Name : ผศ.พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช

             Asst. Prof. Chantima Rongviriyapanich, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate in Fellowship in pediatric Radiology (Washington University and Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St. Louis, USA), Certificate in Good Clinical Practice (GCP).

Research : Trinavarat P.Kritsaneepaiboon S.Rongviriyapanich C.Visrutaratna P.Srinakarin J., Radiation dose from CT scanning: Can it be reduced?, Asian Biomedicine, 2011;5(1): 13-21

Name : รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์

             Assoc. Prof. Jitladda Wasinrat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research : Patharateeranart K., Wasinrat J., Yodying J., Wongwiwatchai J., Comparison of computed tomography angiography (CTA) findings in post-endovascular aortic aneurysm repair CTA between persistent and transient type II endoleak, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.33192/Smj.2020.09

Nilmoje T, Wasinrat J, Yindeengam A, Krittayaphong R. Association between aortic arch calcification detected on plain chest x-ray and myocardial scarring detected on cardiac MRI in coronary heart disease patients. J Med Assoc Thai, 2016;99(9):982-7.

Sirikun J, Praditsuktavorn B, Wasinrat J. The accuracy of chest wall thickness: To improve success rate of emergency needle thoracostomy. J Med Assoc Thai, 2017;100 (Suppl. 2):S115-S120.

Name : ผศ.พญ. จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ

            Asst. Prof. Jitsupa Wongsripuemtet, M.D.

Educationพ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate of Research Fellowship in Neuroradiology (The Johns Hopkins University, USA), Certificate of Research Fellowship in Neuroradiology (Stanford University, USA.)

Research : Wongsripuemtet J, Tyan AE, Carass A, Agarwal S, Gujar SK, Pillai JJ,4, Sair HI ., Preoperative mapping of the supplementary motor area in patients with brain tumor using resting-state fMRI with seed-based analysis , American Journal of Neuroradiology, DOI: 10.3174/ajnr.A5709

Wongsripuemtet J, Wongfukiat O, Vichianin Y, Ngamsombat C, Witthiwej T, Sitthinamsuwan B, Aurboonyawat T, Chankaew E, Chawalparit O. , Feasibility study of language lateralization using thai version of language paradigm for functional MRI in clinical service , J Med Assoc Thai, 2016;99(12):1344-1354

Chanon Ngamsombat, Thanapat Dechasasawat, Jitsupa Wongsripuemtet, Panida Charnchaowanish, Weerasak Muangpaisan, The evaluation of posterior cingulate gyrus by diffusion tensor imaging in alzheimer’s disease patients compared with normal control subjects , Siriraj Medical Journal , DOI: 10.33192/Smj.2019.18

Name : อ.พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง

            Jirawadee Yodying, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว)

Certificate Clinical Fellow in Pediatric Interventional Radiology(University of Toronto, Canada)

Research : Patharateeranart K., Wasinrat J., Yodying J., Wongwiwatchai J., Comparison of computed tomography angiography (CTA) findings in post-endovascular aortic aneurysm repair CTA between persistent and transient type II endoleak, Siriraj Med J, DOI: 10.33192/Smj.2020.09

Teerasamit, W., Tongdee, R., Yodying, J., Diagnostic performance of gadoxetic acid-enhanced mr imaging in the diagnosis of hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver, J Med Assoc Thai, 2017;100(8):918-926 

Name : ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

            Asst. Prof. Chanon Ngamsombat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate Research Fellowship in Advanced Neuroradiology (Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.)

ResearchChanon Ngamsombat ,Qiyuan Tian, Qiuyun Fan , Andrew Russo ,Natalya Machado, Maya Polackal, Ilena C.George, Thomas Witzel, Eric C.Klawiter, Susie Y.Huang,Axonal damage in the optic radiation assessed by white matter tract integrity metrics is associated with retinal thinning in multiple sclerosis, NeuroImage: Clinical , DOI: 10.1016/j.nicl.2020.102293

Ngamsombat, C., Dechasasawat, T., Wongsripuemtet, J., Charnchaowanish, P., Muangpaisan, W., Chawalparit, O., The evaluation of posterior cingulate gyrus by diffusion tensor imaging in alzheimer’s disease patients compared with normal control subjects, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.33192/Smj.2019.18

Ngamsombat, C., Chaiyasoot, W., Analysis of extrahepatic collateral arteries in transcatheter arterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.14456/smj.2018.40

Name : ผศ.พญ. ชนิกานต์ ธิราวิทย์

             Asst. Prof. Shanigarn Thiravit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate Visiting Fellowship in Body imaging (University of Washington, USA)

ResearchThiravit, S., Ruangpaisanbamrung, N., Suvannarerg, V., Thiravit, P., Lipid-poor adrenal lesion: Differentiation of benign from malignant disease by using imaging features on routine contrast-enhanced CT , Siriraj Med J, DOI: 10.33192/Smj.2019.03

Thiravit, S., Suwanchatree, P., Skulratanasak, P., Thiravit, P., Suvannarerg, V., Correlation between Apparent Diffusion Coefficient Values of the Renal Parenchyma and Estimated Glomerular Filtration Rates on 3-T Diffusion-Weighted Echo-Planar Magnetic Resonance Imaging , Journal of Computer Assisted Tomography, DOI: 10.1097/RCT.0000000000000890

Thiravit, S., Teerasamit, W., Thiravit, P., The different faces of renal angiomyolipomas on radiologic imaging: A pictorial review , British Journal of Radiology, DOI: 10.1259/bjr.20170533

Name : รศ.นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง

             Assoc. Prof. Dittapong Songsaeng, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) , ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate Research Fellow in Neuroradiology, Head and Neck Radiology (MGH&MEEI, Children Hospital Boston, Harvard University, USA., Certificate Clinical Fellow in Interventional Neuroradiology (Bicetre, Paris. University France) & (TWH, University of Toronto, Canada).

Research : Songsaeng D., Sangrungruang A., Boonma C., Krings T., Permeability-surface area product of the penumbra as a predictor of outcome after endovascular treatment of anterior circulation acute ischemic stroke, 2020;DOI: 10.1177/0284185119870971

Songsaeng D., Prechaverakul P., Soodchuen S., Suwanbundit A., Accuracy of elastography alone and in combination with siriraj TIRADS in predicting thyroid nodule malignancy, J Med Assoc Thai , 2019;102(7):730-737

Songsaeng D., Sricharoen T., Khiewvan B., Pusuwan P., Chuthapisith S., Sriussadaporn S., Kunavisarut T., Pongsapich W., Chamsri N., Boonma C., Suwanbundit A , Four-dimensional computed tomography pattern enhancement of parathyroid lesions in preoperative localization of hyperparathyroidism , J Med Assoc Thai, 

Name : รศ.พญ. ณสุดา ด่านชัยวิจิตร

             Assoc. Prof. Nasuda Danchaivijitr, M.D.

Education : พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Research fellow in Neuroradiology, USCD, san diego. USA., Clinical observer at Natianal institute of Neuroradiology, Queer square, London and Great ormond street, London.

Research : Wongnate J., Danchaivijitr N., Likasitwattanakul S., Schizencephaly in children: Clinical features and associated findings, J Med Assoc Thai, 2020;103(1):14-21

Boontaveeyuwat E., Silpa-Archa N., Danchaivijitr N., Wongpraparut C., A randomized comparison of efficacy and safety of intralesional triamcinolone injection and clobetasol propionate ointment for psoriatic nails.J Dermatolog Treat., doi: 10.1080/09546634.2018.1476647.

Name : อ.พญ. ดุลยพร วงศ์แสวง

           Doonyaporn Wongsawaeng, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Research : Wongsawaeng, D., Wongjaikham, W., Swantomo, D., Basuki, K.T., Innovative seawater uranium recovery agent based on low-cost polyacrylonitrile fibers, Applied Radiation and Isotopes, DOI: 10.1016/j.apradiso.2020.109067

Wongsawaeng, D., Ngaosuwan, K., Kiatkittipong, W.,Laosuttiwong,T.,Chanthon,N., Kanjanapaparkul, K., Assabumrungrat, S., Simple and effective technology for sustainable biodiesel production using high-power household fruit blender , Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.117842

Khemngern S., Wongsawaeng D., Jongvivatsakul P., Nuaklong P., Mechanical and thermal neutron attenuation properties of concrete reinforced with low-dose gamma irradiated PETE fibers and sodium borate, DOI: 10.4186/ej.2020.24.3.1

Name : รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี

             Assoc. Prof. Trongtum Tongdee, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิชาเคมี), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (ภาพรังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Certificate fellow in Vascular and Interventional Radiology and Certificate Imaging and Interventional Radiology (Washington University St. Louis, USA).

Research : Titapant V., Tongdee T., Pooliam J., Wataganara T., Retrospective analysis of 113 consecutive cases of placenta accreta spectrum from a single tertiary care center. J Matern Fetal Neonatal Med. , 29:1-8. doi: 10.1080/14767058.2018.1530757.

Walailak Chaiyasoot, Trongtum Tongdee, Somrach Thamtorawat, Satit Rpjwatcharapibarn.Pre-operative Embolization for Bone Tumors; Single Center Experience. Siriraj Med J 2016; 68:332-338.

Somrach Thamtorawat, Satit Rojwatcharapibarn, Trongtum Tongdee, ThanongchaiSiriapisith MD, The Outcome of Radiofrequency Ablation of Metastatic Liver Tumors, J Med Assoc Thai 2016; 99 (4)

Name : ศ.ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

             Prof. Dr. Thanongchai Siriapisith, M.D., Ph.D

Education : พ.บ.(เกียรตินิยัมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป. Medical Radiation Physics and Radiobiology, ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate of Cardiovascular CT Angiography level II (Linox hill Heart and Vascular Institute, New York, USA.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research : Siriapisith, T., Kusakunniran, W., Haddawy, P. 3D segmentation of exterior wall surface of abdominal aortic aneurysm from CT images using variable neighborhood search , Computers in Biology and Medicine, DOI: 10.1016/j.compbiomed.2019.01.027

Siriapisith, T., Kusakunniran, W., Haddawy, P. A General Approach to Segmentation in CT Grayscale Images using Variable Neighborhood Search , 2018 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications, DOI: 10.1109/DICTA.2018.8615823

Siriapisith T., Kusakunniran W., Haddawy P., Outer Wall Segmentation of Abdominal Aortic Aneurysm by Variable Neighborhood Search Through Intensity and Gradient Spaces, Journal of Digital Imaging, DOI: 10.1007/s10278-018-0049-z

Name : รศ.พญ. นิตยา เล็กตระกูล

             Assoc. Prof. Nittaya Lektrakul, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate for Fellowship training in Musculoskeletal Imaging (University of California San diego, CA, USA.)

ResearchPhuan-udom, R., Lektrakul, N., Katchamart, W. The association between 10-year fracture risk by FRAX and osteoporotic fractures with disease activity in patients with rheumatoid arthritis , Clinical Rheumatology ,2018;37(10), 2603-2610

Thienpratharn, S., Punyawatthananukool, A., Lektrakul, N., Lertwanich, P.,Prevalence of radiographic morphology of anterior inferior iliac spine in the Thai population, 2019 J Med Asso Thai;102(10):38-41

Name : ผศ.พญ. นิธิดา ณ สงขลา

             Asst. Prof. Nithida Nasongkhla, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

ResearchNa Songkhla N., Niamnarong M., Muangsomboon K., Evaluation of the relative enhancement ratio and morphologic findings on Biphasic CT to differentiate clear cell and non-clear cell renal cell carcinoma, Siriraj Med J, 2016;68:148-154.

Somcharit L., Na Songkhla N., Chaysiri P., Traumatic hemothorax and pneumothorax detected by EFAST compared with chest radiography at Siriraj Hospital, Siriraj Med J, 2016;68:171-176.

Name : รศ.พญ. นิศา เมืองแมน

             Assoc. Prof. Nisa Muangman, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate of Fellowship in Thoracic imaging (University of Washington, USA.)

Research : Chierakul N, Boonsuk J, Muangman N, Totanarungroj K. Radiographic Features for Predicting Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis. J Med Assoc Thai, 2016; 99(6):697-701.

Kanyarat Totanarungroj, Patchara Watcharinyanon, Nisa Muangman. Occult intrathoracic lymph node metastasis in clinical N0 non-small cell lung cancer patients on preoperative CT chest: Prevalence and Risk factors. J Med Assoc Thai, 2017; 100(2) :1309-1307.

Name : อ.นพ. บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม

             Boonrerk Sangpetngam, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Research : Churojana, A., Mongkolratnan, A., Sangpetngam, B., Aurboonyawat, T., Chankaew, E., Withayasuk, P., Songsaeng, D., Cognard, C., A comparison of mechanical thrombectomy for large vessel occlusion in acute ischemic stroke between patients with and without atrial fibrillation, Siriraj Med J, DOI: 10.14456/smj.2018.45

Name : รศ.พญ. ปรียชาต์ ปาจารย์

             Assoc. Prof. Preeyacha Pacharn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research Fellow University of California San Francico, Clinical Fellow Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

Research : Iemsawatdikul  K., Pacharn P., Chotipanvittayakul N., Sudla C., Diagnostic effectiveness of three-dimensional ultrasonographic imaging of pediatric brain, J Med Assoc Thai, 2018;101(11):1471-1478

Neungton P., Pacharn P., Iemsawatdikul K., Unusual pediatric abdominal cysts: A pictorial review of imaging findings, Siriraj Medical Journal, 2018;70(3):260-264

Iemsawatdikul K., Pacharn P., Jaingam S., Nawapun K., Phithakwatchara N., Wataganara T., Current status and future prospects of magnetic resonance imaging in perinatal medicine, Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2018;12(2):89-93

Name : ผศ.นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

              Asst. Prof. Palanan Siriwanarangsun, M.D.

Education : พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

Certificate of Research Fellowship in New MRI Puise Sequence and Musculoskeletal Imaging.(University California San Diego, USA).

ResearchSiriwanarangsun P, Chen KC, Finkenstaedt T, Bae WC, Statum S, Gentili A, Chung CB. Patterns of cartilage degeneration in knees with medial tibiofemoral offset. Skeletal Radiol, DOI: 10.1007/s00256-018-3093-3

Siriwanarangsun P., Bae W.C., Statum S., Chung C.B., Advanced MRI techniques for the ankle, American Journal of Roentgenology, DOI: 10.2214/AJR.17.18057

Finkenstaedt T, Siriwanarangsun P, Achar S, Carl M, Finkenstaedt S, Abeydeera N, Chung CB, Bae WC. Ultrashort Time-to-Echo Magnetic Resonance Imaging at 3 T for the Detection of Spondylolysis in Cadaveric Spines: Comparison With CT. Invest Radiol, DOI: 10.1097/RLI.0000000000000506

Name : ศ.พญ. ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

             Prof. Piyaporn Apisarnthanarak, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Fellowship in Abdominal Imaging (Department of Radiology, Divid Geffen School of Medicine at UCLA, USA)

Research : Apisarnthanarak A., Apisarnthanarak P., Siripraparat C., Saengaram P., Leeprechanon N., Weber D.J., Impact of Anxiety and Fear for COVID-19 Toward Infection Control Practices among Thai Healthcare Workers, Infection Control and Hospital Epidemiology, DOI: 10.1017/ice.2020.280

Saokaew S, Kanchanasuwan S, Apisarnthanarak P, Charoensak A, Charatcharoenwitthaya P, Phisalprapa P, et al. Clinical risk scoring for predicting non-alcoholic fatty liver disease in metabolic syndrome patients (NAFLD-MS score)., Liver Int, 2017;37:1535-43.

Pongprasobchai S, Vibhatavata P, Apisarnthanarak P. Severity, treatment, and outcome of acute pancreatitis in Thailand: the first comprehensive review using Revised Atlanta Classification. Gastroenterol Res Pract 2017;2017:3525349

Name : ศ.พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

             Prof. Pornpim Korpraphong, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate of Fellowship in Abdominal and Breast Imaging (Mallinckrodt institute of Radiology at Washington University, St. Louis. USA)

Research : Saiviroonporn P, Korpraphong P, Viprakasit V, Krittayaphong R. An Automated Segmentation of R2* Iron-Overloaded Liver Images Using a Fuzzy C-Mean Clustering Scheme. J Comput Assist Tomogr., DOI: 10.1097/RCT.0000000000000713

Sangsoad, P., Ramart, P., Korpraphong, P.,Rerkpichaisuth, V. , Pradniwat, K., Treetipsatit, J., Female urinary retention from a huge periurethral mass caused by immunoglobulin G4-related disease (IgG4-RD), Urology Case Reports, DOI: 10.1016/j.eucr.2019.100844

Rompsaithong U, Jongjitaree K, Korpraphong P, Woranisarakul V, Taweemonkongsap T, Nualyong C, Chotikawanich E. Characterization of renal stone composition by using fast kilovoltage switching dual-energy computed tomography compared to laboratory stone analysis: a pilot study. Abdom Radiol (NY). , doi: 10.1007/s00261-018-1787-6.

Name : รศ.นพ. พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

             Assoc. Prof. Pipat Cheiwvit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

M.Sc.Interventional Neuroradiology

Certificate in Neuroradiology & Interventional Neuroradiology (MGH, USA)

Certificate in Interventional Neuroradiology (Univesitaries de Sud Paris).

Research : Chiewvit P., Tritrakarn S.-O., Kraumak T., Computed tomography evaluation of intracranial vascular calcification in major ischemic stroke patients (Vascular Territory) – Its distribution and association with vascular risk factors: A Retrospective Trial, J Med Assoc Thai, 2015;98(4):414-422

Chiewvit S., Chiewvit P., Pongsawat N., High prognostic value of one negative F18 FDG PET/CT for cure of malignant lymphomas, J Med Assoc Thai, 2020;103(1):52-57

Wilartratsami S., Sitthitheerarut A., Chiewvit P., Bumpass D.B., Pornrattanamaneewong C., Luksanapruksa P., Novel morphometric measurement angles for guiding pedicular screw and cortical screw insertion in the lumbar spine, J Med Assoc Thai, 2019;102(10):5-9

Name : ผศ.พญ. พิรา เนื่องตัน

              Asst. Prof. Pira Neungton, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Visiting scholar in Pediatric Radiology (Stanford University, USA)

Research : Neungton P., Pacharn P., Iemsawatdikul K., Unusual pediatric abdominal cysts: A pictorial review of imaging findings, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.14456/smj.2018.42

Iemsawatdikul K., Neungton P., Pacharn P., Sudla C., Kraklangchon A., Thamnumsook K., Wannurak P., Thrisoontron Y., Efficacy of fluoroscopic screen capture images in evaluation of abnormality during voiding cystourethrography in pediatric population, J Med Assoc Thai,2017;100(6):662-669

Alisanant C., Neungton P., Iemsawatdikul K., Reference values of different height of diaphragms in chest radiographs of newborns, J Med Assoc Thai,2016;99(10):1142-1146

Name : รศ.ดร. ไพรัช สายวิรุณพร

            Assoc. Prof. Dr. Pairash Saiviroonporn, Ph.D.

Education : วศ.บ.(วิศวไฟฟ้า) Electronics Engineering (พระจอมเกล้าลาดกระบัง)

MSc. And PhD., Biomedical Engineering (Boston University, MA, USA)

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการแพทย์) (Boston University)

ResearchSaiviroonporn P., Korpraphong P., Viprakasit V., Krittayaphong R., An Automated Segmentation of R2∗ Iron-Overloaded Liver Images Using a Fuzzy C-Mean Clustering Scheme, Journal of Computer Assisted Tomography, 2018;42(3):387-398

Khantasup K., Saiviroonporn P., Jarussophon S., Chantima W., Dharakul T., Anti-EpCAM scFv gadolinium chelate: a novel targeted MRI contrast agent for imaging of colorectal cancer, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2018;31(5):633-644

Krittayaphong R., Zhang S., Saiviroonporn P., Viprakasit V., Tanapibunpon P., Rerkudom B., Yindeengam A., Wood J.C., Assessment of Cardiac Iron Overload in Thalassemia With MRI on 3.0-T: High-Field T1, T2, and T2* Quantitative Parametric Mapping in Comparison to T2* on 1.5-T, JACC: Cardiovascular Imaging, 2019;12(4):752-754

Name : ผศ.นพ. ภัทรวิทย์ วิทยาสุข

            Asst. Prof. Pattarawit Withayasuk, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Certificate Research Fellowship in lnterventional Neuroradiology (University of Toulouse, France.)

Certificate in Clinical Observership program of Intervention Neuroradiology, (Faculty of Medicine, Seoul National University, Seoul, South Korea)

Certificate in Clinical Observership program of Intervention Neuroradiology, (Faculty of Medicine, Juntendo University, Tokyo, Japan)

Research : Darcourt J., Withayasuk P., Vukasinovic I., Michelozzi C., Bellanger G., Guenego A., Adam G., Roques M., Januel A.C., Tall P., Meyrignac O., Rousseau V., Garcia C., Albucher J.F., Payrastre B., Bonneville F., Olivot J.M., Cognard C., Predictive Value of Susceptibility Vessel Sign for Arterial Recanalization and Clinical Improvement in Ischemic Stroke, Stroke, DOI: 10.1161/STROKEAHA.118.022912

Urasyanandana K., Withayasuk P., Songsaeng D., Aurboonyawat T., Chankaew E., Churojana A., Ruptured intracranial vertebral artery dissecting aneurysms: An evaluation of prognostic factors of treatment outcome, Interventional Neuroradiology, DOI: 10.1177/1591019917691252

Name : ผศ.นพ. ภาคภูมิ ธิราวิทย์

            Asst. Prof. Phakphoom Thiravit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate Visiting Fellowship in Cardiothoracic imaging (University of Washington, USA)

Research : Thiravit S., Teerasamit W., Thiravit P., The different faces of renal angiomyolipomas on radiologic imaging: A pictorial review, British Journal of Radiology, 2018;
91(1084):20170533

Name : รศ.พญ. รณิษฐา ทองดี

             Assoc. Prof. Ranista Tongdee, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate clinical fellowship in body magenetic resonance imaging (Mallinckrodt institute of radiology (Washington University school of medicine, St. Louis, Missouri, USA).

Research : Chotigavanich C, Tongdee R, Aeimpongpaiboon P, Chongkolwatana C. Accuracy of Lateral Neck Radiography in Diagnosis of Foreign Body Ingestion. J Med Assoc Thai, 2018;101(5):637-42

Wanwarang Teerasamit, Ranista Tongdee, Jirawadee Yodying. Diagnostic Performance of Gadoxetic Acid-Enhanced MR Imaging in the Diagnostic of Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Liver. J Med Assoc Thai, 2017;100(8):918-926

Name : ผศ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

            Asst. Prof. Rathachai Kaewlai, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

Diplomate of the American Board of Radiology, Diagnostic Radiology (Massachusetts General Hospital)

Clinical Fellowship in Emergency Radiology, Clinical Fellowship in Thoracic Radiology, Clinical Fellowship in Body Imaging.

Research : Koedwut, S.Kaewlai, R.Sudsang, T.Kiranantawat, K.Wongwaisayawan, S., Clear Sinus Sign on Head CT Scan: Reliable Criterion to Exclude Paranasal Sinus Fracture, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, DOI: 10.1016/j.joms.2020.01.006

Abujudeh, H.Kaewlai, R.Shaqdan, K.Bruno, M.A., Key principles in quality and safety in radiology , American Journal of Roentgenology, DOI: 10.2214/AJR.16.16951

Peonim, V., Kaewlai, R., Srisont, S., Udnoon, J., Worasuwannarak, W., A rare forensic autopsy case report of Thanatophoric dysplasia type I , Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, DOI: 10.5958/0973-9130.2017.00042.1

Name : ผศ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

            Asst. Prof. Voraparee Suvannarerg, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมภาพวินิจฉัยโรคเต้านม

Certificate Research Fellowship in Abdominal Imaging (University of California, Los Angeles (UCLA), USA)

Research : Suvannarerg V, Torpong Claimon, Sitthinamsuwan P, Thiravit S, Muangsomboon K, Korpraphong P. “Clinical, mammographic, and ultrasonographic characteristics of diabetic mastopathy: A case series.” Clinical imaging 2019;53: 204-9.


Suvannarerg V, Veerasomboonsin V, Teerasamit W. Normal Adrenal Glands in Multidetector Computed Tomography. Siriraj Med J 2018;70:502-6.


Suvannarerg V, Tangcharoensathien W, Thiravit S, Tanasoontrarat W, Muangsomboon K, Korparaphong P. The Association between Mammographic and Ultrasound Features and Histologic Grade in Invasive Ductal Carcinoma of the Breast. Siriraj Med J 2018;70(2):152-8.

Name : รศ.พญ. วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

            Assoc. Prof. Wanwarang Teerasamit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research : Wanwarang Teerasamit, Ranista Tongdee, Jirawadee Yodying. Diagnostic Performance of Gadoxetic Acid-Enhanced MR Imaging in the Diagnostic of Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Liver. J Med Assoc Thai, 2017;100(8):918-26

Thiravit S, Teerasamit W, Thiravit P. The different faces of renal angiomyolipomas on radiologic imaging: a pictorial review. Br J Radiol, Doi: 10.1259/bjr.20170533

Suvannarerg V, Veerasomboonsin V, Teerasamit W. Normal adrenal glands in multidetextor computed tomography. Siriraj Med J.2018;70:502-506.

Name : รศ.พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

             Assoc. Prof. Walailak Chaiyasoot, M.D

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. Medical Radiation Physic and Radiobiology, ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว)

Certificate fellowship in Color Doppler Ultrasound (Saitama Medical School, Japan)

Fellowship Training in Interventional Radiology (Hammersmith Hospital, UK)

Research : Chaiyasoot W, Pongpanumaspaisan T, Tongdee T, Thamtorawat S, Rojwatcharapibarn S .
Pre-operative embolization for bone tumors; single center experience. Siriraj Med J 2016;68:332-338.

NGamsombat C, Chaiyasoot W., Analysis of extrahepatic collateral arteries in transcatheter arterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma. Siriraj Med J 2018;70(3):247-253.

Name : ผศ.พญ. ศิริวรรณ ปิยพิทยานันต์

            Asst. Prof. Siriwan Piyapittayanan, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Research : Piyapittayanan S., Cheunsuchon P., Chawalparit O., Imaging of central nervous system lymphoma spectrum disorders: Review article, J Med Assoc Thai, 2019; 102(10):1140-1148

Piyapittayanan S, Jarunnarumol N, Laohaprasitiporn P, Noiwatana S, Chawalparit O. Diagnostic Performance of Short MR-Neurography Protocol for Brachial Plexus Injuries. Siriraj Med J, 2019;71:284-289

Piyapittayanan S, Segsarnviriya C, Ngamsombat C, Witthiwej T. Cheunsuchon P, Charnchaowanish P, Chawalparit O. Comparison between dynamic contrast-enhanced MRI and dynamic susceptibility contrast MRI in glioma grading. Siriraj Med J, 2017;69:369-376.

Name : รศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

             Assoc. Prof. Somrach Thamtorawat, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว)

Certificate Fellowship in Abdominal imaging and intervention.

ResearchThamtorawat S., Shin J.H., Kim Y., Chen J.-W., Hong B.-S., Treatment of anastomosis stricture after bilateral ileal ureter reconstruction by contralateral retrograde approach: Case report, Journal of the Medical Association of Thailand, 2016;99(8):963-967

Thamtorawat S., Hicks R.M., Yu J., Siripongsakun S., Lin W.-C., Raman S.S., McWilliams J.P., Douek M., Bahrami S., Lu D.S.K., Preliminary Outcome of Microwave Ablation of Hepatocellular Carcinoma: Breaking the 3-cm Barrier?, Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2016;27(5):623-630

Thamtorawat S., Rojwatcharapibarn S., Tongdee T., Siriapisith T., The outcome of radiofrequency ablation of metastatic liver tumors, J Med Assoc Thai, 2016;99(4):424-432

Name : ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

             Asst. Prof. Satit Rojwatcharapibarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Research : –

Name : รศ.นพ. สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล

             Assoc. Prof. Sitthipong Srisajjakul, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

Certificate Fellowship in body imaging (UCLA, California, USA)

ResearchSrisajjakul S., Prapaisilp P., Bangchokdee S., CT and MR features that can help to differentiate between focal chronic pancreatitis and pancreatic cancer, Radiologia Medica, DOI: 10.1007/s11547-019-01132-7

Srisajjakul S., Prapaisilp P., Bangchokdee S., Diagnostic clues, pitfalls, and imaging characteristics of ‘-celes’ that arise in abdominal and pelvic structures, Abdominal Radiology, DOI: 10.1007/s00261-020-02546-y

Srisajjakul S., Prapaisilp P., Bangchokdee S., Imaging features of unusual lesions and complications associated with ovarian mature cystic teratoma, Clinical Imaging, DOI: 10.1016/j.clinimag.2019.05.013

Name : ผศ.พญ. สิริอร ตริตระการ

             Asst. Prof. Siri-On Tritrakarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

ResearchTritrakarn S.-O., Jitprapaikulsan J., Thakolwiboon S., Piyapittayanan S., Ngamsombat C., Chawalparit O., Prayoonwiwat N. Evaluation of NMOSD2015 Imaging Guideline for Differential Diagnosis of CDMS and NMOSD in Thai Patients, Neurology Asia, 2018;23(1):61 – 68

Tritrakarn SO, Arlaipol N, Lumyongsatien J, Wonglaksanapimon S. Is Non-Contrast Enhanced CT of Paranasal Sinus Adequate for the Diagnosis of Complicated Sinusitis?. Siriraj Medical Journal, DOI: 10.14456/smj.2018.9

Name : ผศ.พญ. สุวิมล วงศ์ลักษณะพิมล

            Asst. Prof. Suwimon Wonglaksanapimon, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research : Wonglaksanapimon S., Jittawannarat P., Muangman N., Correlation between CT findings of invasive pulmonary aspergillosis and severity of neutropenia, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.33192/Smj.2019.58

Name : รศ.พญ. โสภา พงศ์พรทรัพย์

             Assoc. Prof. Sopa Pongpornsup, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), Radiation Physics and Radiology.

ResearchPongpornsup, S., Chumcheon, J., Charoensak, A., Diagnostic performance of multidetector computed tomography [MDCT] for differentiating between pancreatic adenocarcinoma and non-benign pancreatic neuroendocrine tumor, J Med Assoc Thai, 2018;101(2):239-247

Pongpornsup, S., Pawananunt, P., Teerasamit, W., Diagnostic performance of multidetector computed tomography (MDCT) to differentiate malignant from benign ampullary lesions causing distal common bile duct obstruction, J Med Assoc Thai, 2016;99(8):940-948

Name : รศ.พญ. อภิญญา เจริญศักดิ์

             Assoc. Prof. Aphinya Charoensak, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.บัณฑิต(รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate Visiting Research Fellowship in Body Imaging (Department of Radiology, David Geffen School of Medicine at UCLA, USA)

Research : Pengwan P, Suvannarerg V, Charoensak A. The use of dual energy computerized tomography to detect residual viable hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization, Siriraj Med J, DOI: 10.33192/Smj.2019.32

Boonsomjint W, Maneerattanaporn M, Charoensak A. Correlation between timed barium esophagogram and the Eckardt stage in achalasia. Siriraj Med J, 2018;70(1):60-5.

Pongpornsup S., Chumcheon J., Charoensak A., Diagnostic performance of multidetector computed tomography [MDCT] for differentiating between pancreatic adenocarcinoma and non-benign pancreatic neuroendocrine tumor, J Med Assoc Thai, 2018;101(2):239-247, .

Name : ศ.พญ. อรสา ชวาลภาฤทธิ์

             Prof. Orasa Chawalparit, M.D.

Education : วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก), พ.บ. (เกียรตินิยม), MSc (Clinical epidemiology), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate Fellowship MRI (MGH USA)

Research : Chawalparit O, Wontaneeporn N, Muangpaisan W, Thientunyakit T, Charnchaowanish P, Ngamsombat C. MRI Hippocampal subfield volume analysis: Comparison between Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment, and normal aging subjects in an amyloid PET project. J Alzheimers Dis Parkinsonism 9:459. doi:10.4172/2161-0460.1000459 January 2019

Chawalparit O, Ngamsombat C, Aurboonyawat T, Zhang S. Intracranial Black-Blood Vessel Wall Magnetic Resonance Imaging: Initial Clinical Experience in a Single-Center Study. Siriraj Medical Journal 2018;70(4):327-34.

Charnchaowanish P, Chawalparit O. Comparison of high resolution T2W and Gd-T1W of MRI internal acoustic canal in sensorineural hearing loss. J Med Assoc Thai ,2016; 99 (11):1245-9

Name : ศ.คลินิก พญ. อัญชลี ชูโรจน์

            Clin. Prof. Dr. Anchalee Churojna, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), ป. Medical Radiation Physics and Radiobiology, M.Sc. Interventional Neuroradiology, อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Research : Churojana A., Chailerd O., Mongkolratnan A., Sangpetngam B., Withayasuk P., Chankaew E., Aurboonyawat T., Songsaeng D., The Effectiveness of Dural Venous Sinus Sacrifice as a Treatment of Aggressive Type Cranial Dural Arteriovenous Fistulas. Asian J Neurosurg. 2018 Jul-Sep;13(3):749-753. doi: 10.4103/ajns.AJNS_31_18.

Churojana A., Aurboonyawat T., Mongkolratnan A., Songsaeng D., Chankaew E., Withyasuk P., et al. Results of endovascular mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke in Siriraj Hospital. J Med Asso Thai 2017;100(5)

Ng, J.C, Churojana A., Pongpech S., Vu  L.D., Sadikin C., Mahadevan  J., Subramaniam  J., Jocson  V.E., Lee W., Current state of acute stroke care in Southeast Asian countries , Interventional Neuroradiology, 2019;25(3):291-296

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

Name : นพ. กฤตชาติ บุตรเนียร

             Krittachat Butnian, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

Research : –

Name : นพ. จิตติ ชาติภูวภัทร

             Jitti Chatpuwaphat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง), หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

Research : –

Name : พญ. รมิดา อมรสิทธิวัฒน์

            Ramida Amornsitthiwat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ว.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research : –

Name : นพ. อริญชย์ พิษณุวงษ์

            Arin Pisanuwongse, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว), หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

Research : –

Name : นพ. สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา

            Sukrit Sorotpinya, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว), หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

Research : –