อาจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

Name : รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์

             Assoc. Prof. Kobkun Muangsomboon, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research fellowship in Abdominal Imaging (University of California at Los Angeles, USA

Research

Thephamongkhol K., Korpraphong P., Muangsomboon K., Sitathanee C., Lertkhachonsuk A., Phongkitkarun S., et al. Development and validation of a prognostic prediction model including the minor lymphatic pathway for distant metastases in cervical cancer patients. Scientific Reports, 2022; 12(1): 9873.

Sirisunhirun P., Bandidniyamanon W., Jrerattakon Y., Muangsomboon K., Pramyothin P., Nimanong S., et al. Effect of a 12-week home-based exercise training program on aerobic capacity, muscle mass, liver and spleen stiffness, and quality of life in cirrhotic patients: A randomized controlled clinical trial. BMC Gastroenterology, 2022; 22(1): 66.

Teyateeti A., Muangsomboon K., Warnnisorn M., Pusuwan P., A case report of coexisting Graves’disease and strumaovarii. Siriraj Med J. 2016;68:265 – 70

Thiravit S., Lapatikarn S., Muangsomboon K., Suvannarerg V., Thiravit P., Korpraphong P., MRI of placenta percreta: differentiation from other entities of placental adhesive disorder. Radiol Med. 2017;122:61-8  

Teyateeti A., Tocharoenchai C., Muangsomboon K., Komoltri C., Pusuwan P. A comparison of accuracy of planar and evolution SPECT/CT bone imaging in differentiating benign from metastatic bone lesions. J Med Assoc Thai. 2017; 100 (1): 100-10

Name : รศ.พญ. กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์

             Assoc. Prof. Kanyarat Totanarungroj, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) , ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate for Fellowship in Thoracic imaging 

Research

Butnian K., Muangman N., Totanarungroj K., Wonglaksanapimon S. Differentiation between the malignant mesothelioma of pleura and pleural metastasis with contrast enhanced CT, Is it possible?. Siriraj Med J, 2021; 73(9): 594-602.

Muangman N., Kongpinyopanit P., Totanarungroj K. Cardiothoracic ration (CTR) cut-off value on chest CT in non-cardiomegaly patients. J Med Assoc Thai, 2020; 103(10): 971-976.

Totanarungroj K ,  Watcharinyanon P,  Muangman N. Occult intrathoracic lymph node metastasis in clinical N0 non-small cell lung cancer patients on preoperative CT chest: Prevalence and Risk factors. J Med Assoc Thai, 2017; 100(2) :1309-1307.

Name : รศ.พญ. กุลนุช ชาญชัยรุจิรา

             Assoc. Prof. Kullanuch Chanchairujira, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate for fellowship training in Musculoskeletal Imaging (University of California San diego, CA, USA)

Research

Vareesangthip K., Thanapattaraborisuth B., Chanchairujira K., Wonglaksanapimon S., Chanchairujira T., Assessment of valume status in chronic hemodyalysis: Comparison of lung ultrasound to clinical practice and bioimpedance. Siriraj Med J, 2023; 75(3): 224-233.

Chanchairujira K., Jiranantanakorn T., Phimolsarnti R., Asavamongkolkul A., Waikakul S., Factors of local recurrence of giant cell tumor of long bone after treatment: Plain radiographs, pathology and surgical procedures , J Med Assoc Thai, 2011;94(10):1230-1237

Name : อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

             Karnkawin Patharateeranart, M.D.

Education : พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research

Patharateeranart K., Wasinrat J., Yodying J., Wongwiwatchai J., Comparison of computed tomography angiography (CTA) findings in post-endovascular aortic aneurysm repair CTA between persistent and transient type II endoleak, Siriraj Med J,2020; 72(1): 67-73.  DOI: 10.33192/Smj.2020.09

Name : อ.นพ. กฤตชาติ บุตรเนียร

             Krittachat Butnian, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

Research

Butnian K., Muangman N., Totanarungroj K., Wonglaksanapimon S. Differentiation between the malignant mesothelioma of pleura and pleural metastasis with contrast enhanced CT, Is it possible?. Siriraj Med J, 2021; 73(9): 594-602. 

Kaewlai R., Chatpuwaphat J., Butnian K., Thusaneyapan K., Panrong N., Lerpipopmetha W., Wongpongsalee T. Thoracic inlet in cervical spine CT of blunt trauma patients: Prevalence of pathologies and importance of CT interpretation. Tomography, 2022; 8(6): 2722-2783. 

Name : ผศ.พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช

             Asst. Prof. Chantima Rongviriyapanich, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate in Fellowship in pediatric Radiology (Washington University and Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St. Louis, USA), Certificate in Good Clinical Practice (GCP).

Research

Rongviriyapanich C., Sakunchit T., Sudla C., Mungkung S., Pongnapang N., Yeong CH. Sonographic renal length and volume of normal Thai children versus their chinese and western counterparts. Clinical and Experimental Pediatrics, 2020; 63(12): 491-498.

Treetipsatit J., Praniwat K., Laohapensang M., Rongviriyapanich C., Phuakpet K., Sanpakit K. Primary intrarenal/perirenal neuroblastoma mimicking Wilms’ tumor at presentation in a 5-year-old girl: A case report from Siriraj Hospital. J Med Assoc Thai, 2014; 97(9): 982-987.

Trinavarat P.Kritsaneepaiboon S.Rongviriyapanich C.Visrutaratna P.Srinakarin J., Radiation dose from CT scanning: Can it be reduced?, Asian Biomedicine, 2011;5(1): 13-21

Name : รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์

             Assoc. Prof. Jitladda Wasinrat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research

Patharateeranart K., Wasinrat J., Yodying J., Wongwiwatchai J., Comparison of computed tomography angiography (CTA) findings in post-endovascular aortic aneurysm repair CTA between persistent and transient type II endoleak, Siriraj Medical Journal, 2020; 70(1): 67-73. DOI: 10.33192/Smj.2020.09

Nilmoje T, Wasinrat J, Yindeengam A, Krittayaphong R. Association between aortic arch calcification detected on plain chest x-ray and myocardial scarring detected on cardiac MRI in coronary heart disease patients. J Med Assoc Thai, 2016;99(9):982-7.

Sirikun J, Praditsuktavorn B, Wasinrat J. The accuracy of chest wall thickness: To improve success rate of emergency needle thoracostomy. J Med Assoc Thai, 2017;100 (Suppl. 2):S115-S120.

Name : ผศ.พญ. จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ

            Asst. Prof. Jitsupa Wongsripuemtet, M.D.

Educationพ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate of Research Fellowship in Neuroradiology (The Johns Hopkins University, USA), Certificate of Research Fellowship in Neuroradiology (Stanford University, USA.)

Research

Songsaeng D., Nava-apisak P., Wongsripuemtet J., Kingchan S., Angkoondittaphong P., Phawaphutanon P., Supratak A. The diagnostic accuracy of artificial intelligence in radiological markers of normal-pressure hydrocephalus (NPH) on non-contrast CT scan of the Brain. Diagnostics, 2023; 13(17): 2840.

Gujar SK., Manzoor K., Wongsripuemtet J., Wang G., Ryan D., Agarwal S., et al. Identification of the language network from resting-state fMRI in patients with brain tumors: How accurate are experts?. American J Neuroradiology, 2023; 44(3): 274-282.

Wongsripuemtet J, Tyan AE, Carass A, Agarwal S, Gujar SK, Pillai JJ,4, Sair HI ., Preoperative mapping of the supplementary motor area in patients with brain tumor using resting-state fMRI with seed-based analysis , American Journal of Neuroradiology, 2018; 39(8): 1493-1498. DOI: 10.3174/ajnr.A5709

Wongsripuemtet J, Wongfukiat O, Vichianin Y, Ngamsombat C, Witthiwej T, Sitthinamsuwan B, Aurboonyawat T, Chankaew E, Chawalparit O. , Feasibility study of language lateralization using thai version of language paradigm for functional MRI in clinical service , J Med Assoc Thai, 2016;99(12):1344-1354

Ngamsombat C.,  Dechasasawat T,  Wongsripuemtet J, Charnchaowanish P, Muangpaisan W, The evaluation of posterior cingulate gyrus by diffusion tensor imaging in alzheimer’s disease patients compared with normal control subjects , Siriraj Med J, 2019; 71(2): 117-122.  DOI: 10.33192/Smj.2019.18

Name : ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

            Asst. Prof. Chanon Ngamsombat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate Research Fellowship in Advanced Neuroradiology (Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.)

Research

Krijnan EA., Ngamsombat C., George IC., Yu FF., Fan Q., Tian Q., et al. Anoxal and myelin changes and their inter-relationship in the optic radiations in people with multiple sclerosis.  Multiple Sclerosis Journal-Experimental, Translational and Clinical, 2023; 9(1). DOI:10.1177/20552173221147620  

Ngamsombat C., Goncalves FALM., Longo MGF., Cauley SF., Setsompop K., Kirsch JE., et al. Evaluation of ultrafastwave-controlled aliasing in parallel imaging 3d-flair in the visualization and volumetric estimation of cerebral white matter lesions. American J Neuroradiology, 2021; 42(9): 1584-1590. 

Ngamsombat C., Tian Q, Fan Q., Russo A., Machado N., Polackal M., et al. Axonal damage in the optic radiation assessed by white matter tract integrity metrics is associated with retinal thinning in multiple sclerosis, NeuroImage: Clinical, 2020; 27: 102293.  DOI: 10.1016/j.nicl.2020.102293

Ngamsombat, C., Dechasasawat, T., Wongsripuemtet, J., Charnchaowanish, P., Muangpaisan, W., Chawalparit, O., The evaluation of posterior cingulate gyrus by diffusion tensor imaging in alzheimer’s disease patients compared with normal control subjects, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.33192/Smj.2019.18

Ngamsombat, C., Chaiyasoot, W., Analysis of extrahepatic collateral arteries in transcatheter arterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.14456/smj.2018.40

Name : รศ.พญ. ชนิกานต์ ธิราวิทย์

             Assoc. Prof. Shanigarn Thiravit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate Visiting Fellowship in Body imaging (University of Washington, USA)

Research

Thiravit S., Ma K., Goldman I., Chanprapaph P., Jha P., Hippe DS., et al.  Role of ultrasound and mri in diagnosis of severe placenta accreta spectrum disorder: An intraindividual assessment with emphasis on placental bulge. American J Roentgenology, 2021; 217(6): 1377-1388.

Thiravit S., Brunnquell C., Cai LM., Flemon M, Mileto A. Use of dual-energy CT for renal mass assessment. European Radiology, 2021; 31(6): 3721-3733.

Thiravit S., Brunnquell C., Cai LM., Flemon M., Mileto A. Building a dual-energy CT service line in abdominal radiology. European Radiology, 2021; 31(6): 4330-4339.

Thiravit, S., Ruangpaisanbamrung, N., Suvannarerg, V., Thiravit, P., Lipid-poor adrenal lesion: Differentiation of benign from malignant disease by using imaging features on routine contrast-enhanced CT , Siriraj Med J,2019; 71(1): 14-20.  DOI: 10.33192/Smj.2019.03

Thiravit, S., Suwanchatree, P., Skulratanasak, P., Thiravit, P., Suvannarerg, V., Correlation between Apparent Diffusion Coefficient Values of the Renal Parenchyma and Estimated Glomerular Filtration Rates on 3-T Diffusion-Weighted Echo-Planar Magnetic Resonance Imaging , Journal of Computer Assisted Tomography, 2019. DOI: 10.1097/RCT.0000000000000890

Name : รศ.นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง

             Assoc. Prof. Dittapong Songsaeng, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) , ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate Research Fellow in Neuroradiology, Head and Neck Radiology (MGH&MEEI, Children Hospital Boston, Harvard University, USA., Certificate Clinical Fellow in Interventional Neuroradiology (Bicetre, Paris. University France) & (TWH, University of Toronto, Canada).

Research

Songsaeng D., Nava-apisak P., Wongsripuemtet J., Kingchan S., Angkoondittaphong P., Phawaphutanon P., et al. The diagnostic accuracy of artificial intelligence in radiological markers of normal pressure hydrocephalus (NPH) on non-contrast CT scans of the brain. Diagnostics, 2023; 13(7), 2840.

Songsaeng D., Sakaruchai I., Harmontree S., Mongkolnaowarat S., Charnchaowanich P.,  Zhang S., et al. Black-blood vessel wall magnetic resonance imaging-A new imaging biomarker for regrowth of coiled saccular aneurysm? Interdisplinary neurosurgery: Advanced Techniques and Case management, 2021; 23, 100920.

Songsaeng D., Sakarunchai I., Mongkolnaowarat S., Harmontree S. Pornpunyawut P., Suwanbundit A., et al. Detection and measurement of intracranial aneurysm compared between magnetic resonance intracranial black blood vessel imaging and gold standard cerebral digital subtraction angiography. J Neurosciences in Rural Practice, 2020; 11(4): 545-551.

Songsaeng D., Sangrungruang A., Boonma C., Krings T., Permeability-surface area product of the penumbra as a predictor of outcome after endovascular treatment of anterior circulation acute ischemic stroke, 2020;DOI: 10.1177/0284185119870971

Songsaeng D., Prechaverakul P., Soodchuen S., Suwanbundit A., Accuracy of elastography alone and in combination with siriraj TIRADS in predicting thyroid nodule malignancy, J Med Assoc Thai , 2019;102(7):730-737

Name : รศ.พญ. ณสุดา ด่านชัยวิจิตร

             Assoc. Prof. Nasuda Danchaivijitr, M.D.

Education : พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Research fellow in Neuroradiology, USCD, san diego. USA., Clinical observer at Natianal institute of Neuroradiology, Queer square, London and Great ormond street, London.

Research

Wongnate J., Danchaivijitr N., Likasitwattanakul S., Schizencephaly in children: Clinical features and associated findings, J Med Assoc Thai, 2020;103(1):14-21

Boontaveeyuwat E., Silpa-Archa N., Danchaivijitr N., Wongpraparut C., A randomized comparison of efficacy and safety of intralesional triamcinolone injection and clobetasol propionate ointment for psoriatic nails. J Dermatolog Treat, 2019.  DOI: 10.1080/09546634.2018.1476647.

Name : อ.พญ. ดุลยพร วงศ์แสวง

           Doonyaporn Wongsawaeng, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Research

Wongsawaeng D., Chawalparit O., Piyapittayanan S., Thientunyakit T., Muangpaisan W., Thana-udom K., et al. Magnetic resonance hippocampal subfield volumetric analysis for differentiating among healthy older adults and older adults with mild cognitive impairment or major depressive disorder. Siriraj Med J, 2021; 73(12): 786-792.

Kaewumporn U., Wongsawaeng D., Piyapittayanan S., Ngamsombat C., Chaysiri P., Kittikornchaichan J., et al. Amide proton transfer imaging for differentiation of glioblastoma from brain metastasis. J Med Assoc Thai, 2022; 105(12): 1224-1229.

Ngamsombat C., Wongsawaeng D., Thuangtong A., Phasukkijwatana N., Prakhunhungsit S., Witthiwej T., et al. Preoperative diffusion tensor imaging analysis of optic radiations: Study in pituitary macroadenoma patients with optic chiasm compression. J Med Assoc Thai, 2017; 100(3): s76-s81.

Name : รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี

             Assoc. Prof. Trongtum Tongdee, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิชาเคมี), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (ภาพรังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Certificate fellow in Vascular and Interventional Radiology and Certificate Imaging and Interventional Radiology (Washington University St. Louis, USA).

Research

Tongdee T., Kusakunniran W., Siriapisith T., Saiviroonporn P., Imaromkul T., Yodprom P. Classification of chest radiography from general radiography using deep learning approach. ICT Express, 2023; 9(3): 313-319. 

Saiviroonporn P., Rodbangyang K., Tongdee T., Chaisangmonkon W., Yodprom P., Siriapisith T., et al. Cardiothoracic ratio measurement using artificial intelligence: Observer and method validation studies. BMJ Medical Imaging, 2021; 21(1), 95. 

Wongpraparut N., Chaipruckmalakarn T., Tongdee T., Jaspttananon A., Vongwiwatana A., Premasathian N., et al. Long-term outcome of percutaneous transluminal renal angiography (PTRA) versus PTRA with stenting (PTRAS) in transplant renal arterty stenosis. BMC Cardiovascular Disorders, 2021; 21(1), 212.

Chaiyasoot W., Yodying J., Tongdee T., Jittungbooya P. Spontaneously ruptured hepatocellular carcinoma treated by transarterial embolization compared with conservative treatment: Survival outcome and prognostic factors. Siriraj Med J, 2021; 73(6): 391-398.

Titapant V., Tongdee T., Pooliam J., Wataganara T., Retrospective analysis of 113 consecutive cases of placenta accreta spectrum from a single tertiary care center. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 , 29:1-8. doi: 10.1080/14767058.2018.1530757.

Name : ศ.ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

             Prof. Dr. Thanongchai Siriapisith, M.D., Ph.D

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), cert. Medical Radiation Physics and Radiobiology, ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Cert. Cardiovascular CT Angiography level II (Linox hill Heart and Vascular Institute, New York, USA.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Research

Siriapisith T., Kusakunniran W., Haddawy P. A retrospective study of 3D deep learning approach incorporating coordinated information to improve the segmentation of pre and post-operative abdominal aortic aneurysm. Peer J Computer Science, 2022; 8,e1033.

Siriapisith T., Kusakunniran W., Haddawy P. A 3D deep learning approach to epicardial fat segmentation in non-contrast cardiac CT images. Peer J computer Science, 2021; 7, e806.

Siriapisith T., Kusakunniran W., Haddawy P. Pyramid graph cut: Integrating intensity and gradient information for grayscale medical image segmentation. Computers in Biology and Medicine, 2020; 126, 103997.

Siriapisith, T., Kusakunniran, W., Haddawy, P. 3D segmentation of exterior wall surface of abdominal aortic aneurysm from CT images using variable neighborhood search , Computers in Biology and Medicine, 2019; 107: 73-85.  DOI: 10.1016/j.compbiomed.2019.01.027

Siriapisith, T., Kusakunniran, W., Haddawy, P. A General Approach to Segmentation in CT Grayscale Images using Variable Neighborhood Search , 2018 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications, DOI: 10.1109/DICTA.2018.8615823

Name : รศ.พญ. นิตยา เล็กตระกูล

             Assoc. Prof. Nittaya Lektrakul, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate for Fellowship training in Musculoskeletal Imaging (University of California San diego, CA, USA.)

Research

Sudjai N., Siriwanarangsun P.,Lektrakul N., Saiviroonporn P., Muangsomboon S., Phimolsarnti R., et al. Tumor-to-bone distance and radiomic features on MRI distinguish intramuscular lipomas from well-differentiated liposarcomas. J Ortho Surg Res, 2023; 18(1), 255

Sudjai N., Siriwanarangsun P., Lektrakul N., Saiviroonporn P., Muangsomboon S., Phimolsarnti R., et al. Robustness of radiomc features: Two-dimensional versus three-dimensional MRI-based feature reproducibility in lipomatous soft-tissue tumors. Diagnostics, 2023; 13(2), 258.

Manuskiatti W., Nanchaipruek Y., Gervasio MK., Lektrakul N. Efficacy and safety of electrical multidirectional stimulation for abdominal contouring in Thai subjects with normal body mass index. Dermatologic Surgery, 2023; 48(5): 591-593.

Manuskiatti W., Nanchaipruk Y., Gervasio MK., Lektrakul N., Apinuntham C. Combination of monopolar 2 MHz radiofrequency and electrical multidirectional stimulation for reducing abdominal circumference and enhancing the muscle definition in subjects with overweight range body mass index. Laser Surg Med, 2022; 54(9): 1198-1206.

Phuan-udom, R., Lektrakul, N., Katchamart, W. The association between 10-year fracture risk by FRAX and osteoporotic fractures with disease activity in patients with rheumatoid arthritis , Clinical Rheumatology ,2018;37(10), 2603-2610

Name : ผศ.พญ. นิธิดา ณ สงขลา

             Asst. Prof. Nithida Na Songkhla, M.D. 

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research : Seevaleephan P., Na Songkhla N. Distinguishing lipid-poor adrenal adenoma from non-adenomatous lesions: Accuracy of identification and the most appropriate contrast washout index using the contrast-enhanced washout multidetector CT 10-minute delayed imaging protocol. J Chulabhorn Royal Acad, 2022; 4(3): 95-102. 

Na Songkhla N., Niamnarong M., Muangsomboon K., Evaluation of the relative enhancement ratio and morphologic findings on Biphasic CT to differentiate clear cell and non-clear cell renal cell carcinoma, Siriraj Med J, 2016; 68: 148-154.

Somcharit L., Na Songkhla N., Chaysiri P., Traumatic hemothorax and pneumothorax detected by EFAST compared with chest radiography at Siriraj Hospital, Siriraj Med J, 2016; 68: 171-176.

Name : รศ.พญ. นิศา เมืองแมน

             Assoc. Prof. Nisa Muangman, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate of Fellowship in Thoracic imaging (University of Washington, USA.)

Research :

Wongsurakiat P., Sunhapanit S., Muangman M. Bacterial coinfection and superinfection in respiratory syncytial virus-associated acute respiratory illness: Prevalence, pathogens, initial antibiotic-prescribig paterns and outcomes. Trop Med Infect Dis, 2023; 8(3), 148

Wongsurakiat P., Sunhapanit S, Muangman N. Respiratory syncytial virus-associated acute respiratory illness in adult non-immunocompromised patients: Outcomes, determinants of outcomes, and the effect of oral ribavirin treatment. Influenza Other Respir Viruses, 2022; 16(4): 767-779.

Butnian K., Muangman N., Totanarungroj K., Wonglaksanapimon S. Differentiation between the malignant mesothelioma of pleura and pleural metastasis with contrast enhanced CT, is it possible?. Siriraj Med J, 2021; 73(9): 594-602.

Muangman N., Longpinyopanit P., Totanarungroj K. Cardiothoracic ration (CTR) cut-off value on chest CT in non-cardiomegaly patients. J Med Assoc Thai, 2020; 103(10): 971-976.

Chierakul N, Boonsuk J, Muangman N, Totanarungroj K. Radiographic Features for Predicting Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis. J Med Assoc Thai, 2016; 99(6):697-701.

Name : อ.นพ. บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม

             Boonrerk Sangpetngam, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Research :

Churojana A., Sakurunchai I., Aurboonyawat T., Chankaew E., Withayasuk P., Sangpetngam B.  Efficiency of endovascular therapy for bilateral cavernous sinus dural arteriovenous fistula. World Neurosurg, 2021; 146: e53-e66.

Churojana, A., Mongkolratnan, A., Sangpetngam, B., Aurboonyawat, T., Chankaew, E., Withayasuk, P., Songsaeng, D., Cognard, C., A comparison of mechanical thrombectomy for large vessel occlusion in acute ischemic stroke between patients with and without atrial fibrillation, Siriraj Med J, 2018; 70(4): 278-283. DOI: 10.14456/smj.2018.45

Name : รศ.พญ. ปรียชาต์ ปาจารย์

             Assoc. Prof. Preeyacha Pacharn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research Fellow University of California San Francico, Clinical Fellow Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

Research :

Pacharn P., Khiewvan B., Kaewumporn U. Relationship between vesicoureteral reflux and renal scarring in children with urinary tract infection. Siriraj Med J, 2021; 73(1): 26-31.

Iemsawatdikul  K., Pacharn P., Chotipanvittayakul N., Sudla C., Diagnostic effectiveness of three-dimensional ultrasonographic imaging of pediatric brain, J Med Assoc Thai, 2018;101(11):1471-1478

Neungton P., Pacharn P., Iemsawatdikul K., Unusual pediatric abdominal cysts: A pictorial review of imaging findings, Siriraj Med J, 2018;70(3):260-264

Iemsawatdikul K., Pacharn P., Jaingam S., Nawapun K., Phithakwatchara N., Wataganara T., Current status and future prospects of magnetic resonance imaging in perinatal medicine, Donald Sch J Ultrasound Obstetrics  Gynecology, 2018;12(2):89-93

Name : ผศ.นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

              Asst. Prof. Palanan Siriwanarangsun, M.D.

Education : พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

Certificate of Research Fellowship in New MRI Puise Sequence and Musculoskeletal Imaging.(University California San Diego, USA).

Research :

Sudjai N., Siriwanarangsun P., Lektrakul N., Saiviroonporn P., Muangsomboon S., Phimolsarnti R., et al. Tumor-to-bone distance and radiomic features on MRI distinguish intramuscular lipomas from well-differentiated liposarcomas. J ortho Surg Res, 2023; 18(1), 255

Sudjai N., Siriwanarangsun P., Lektrakul N., Saiviroonporn P., Muangsomboon S., Phimolsarnti R. et al. Robustness of radiomic features: Two-dimensional versus three-dimensional MRI-based feature reproducibility in lipomatous soft-tissue tumors. diagnostics, 2023; 13(2), 258.

 Siriwanarangsun P., Chen KC., Finkenstaedt T., Bae WC., Statum S., Gentili A., et al. Patterns of cartilage degeneration in knees with medial tibiofemoral offset. Skeletal Radiol, 2019; 4896): 931-937. DOI: 10.1007/s00256-018-3093-3

Siriwanarangsun P., Bae W.C., Statum S., Chung C.B., Advanced MRI techniques for the ankle, American Journal of Roentgenology, 2018; 211(5): 1075-1082. DOI: 10.2214/AJR.17.18057

Finkenstaedt T, Siriwanarangsun P, Achar S, Carl M, Finkenstaedt S, Abeydeera N, Chung CB, Bae WC. Ultrashort Time-to-Echo Magnetic Resonance Imaging at 3 T for the Detection of Spondylolysis in Cadaveric Spines: Comparison With CT. Invest Radiol, 2019; 54(1): 32-38. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000506

Name : ศ.พญ. ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

             Prof. Piyaporn Apisarnthanarak, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Fellowship in Abdominal Imaging (Department of Radiology, Divid Geffen School of Medicine at UCLA, USA)

Research :

Apisarnthanarak P., Boonsri P., Suvanarerg V., Chaiyasoot W., Pongprasobchai S., Apisarnthanarak A. Comparison of CT severity index and modified CT severity index in the clinical severity assessment of acute pancreatitis. J Health Sci Med Res. 2022; 40(4): 425-435.

Apisarnthanarak A., Apisarnthanarak P., Siripraparat C., Saengaram P., Leeprechanon N., Weber D.J., Impact of Anxiety and Fear for COVID-19 Toward Infection Control Practices among Thai Healthcare Workers, Infect Control Hosp Epidemiol,2020; 41(9): 1093-1094.  DOI: 10.1017/ice.2020.280

Saokaew S, Kanchanasuwan S, Apisarnthanarak P, Charoensak A, Charatcharoenwitthaya P, Phisalprapa P, et al. Clinical risk scoring for predicting non-alcoholic fatty liver disease in metabolic syndrome patients (NAFLD-MS score)., Liver Int, 2017; 37(10): 1535-43.

Pongprasobchai S, Vibhatavata P, Apisarnthanarak P. Severity, treatment, and outcome of acute pancreatitis in Thailand: the first comprehensive review using Revised Atlanta Classification. Gastroenterol Res Pract, 2017, 3525349

Name : ศ.พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

             Prof. Pornpim Korpraphong, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate of Fellowship in Abdominal and Breast Imaging (Mallinckrodt institute of Radiology at Washington University, St. Louis. USA)

Research :

Thephamongkhol K., Korprapong P., Muangsomboon K., Sitathanee C., Lertkhachonsuk A., Phongkitkarun S. et al. Development and validation of a prognostic prediction model including the minor lymphatic pathway for distant metastases in cervical cancer patients. Scientific Report, 2022; 12(1), 9873

Thepamongkhol K., Korpraphong P., Muangsomboon K., Sitathanee C., Lertkhachonsuk A., Phongkitkarun S., et al. Evaluation and external validation of minor lymphatic pelvic pathway for distant metastases in cervical cancer patients treated with concurrent chemotherapy. Curr Probl Cancer, 2022; 46(4), 100876

Charatcharoenwitthaya P., Sukonrut K., Korpraphong P., Pongpaibul A, Saiviroonporn P. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging for the assessment of liver fibrosis in chronic viral hepatitis, PLoS ONE, 2021; 16(3), e024802. 

Saiviroonporn P, Korpraphong P, Viprakasit V, Krittayaphong R. An Automated Segmentation of R2* Iron-Overloaded Liver Images Using a Fuzzy C-Mean Clustering Scheme. J Comput Assist Tomogr.2018; 42(3): 387-398. DOI: 10.1097/RCT.0000000000000713

Sangsoad, P., Ramart, P., Korpraphong, P.,Rerkpichaisuth, V. , Pradniwat, K., Treetipsatit, J., Female urinary retention from a huge periurethral mass caused by immunoglobulin G4-related disease (IgG4-RD), Urology Case Reports, 2019; 14, 100844. DOI: 10.1016/j.eucr.2019.100844

Name : รศ.นพ. พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

             Assoc. Prof. Pipat Cheiwvit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

M.Sc.Interventional Neuroradiology

Certificate in Neuroradiology & Interventional Neuroradiology (MGH, USA)

Certificate in Interventional Neuroradiology (Univesitaries de Sud Paris).

Research

Chiewvit P., Ngamsombat C., Pornpunyawut P., Weankhanan J., Chotivichit A. Comparison Accuracy in determining the degree of lumbar spinal stenosis between lumbar spine MRI with axial loading and routine conventional MRI with clinical correlation. J Med Assoc Thai, 2022; 105(5): 986-992

VichianinY., Khummongkol A., Chiewvit P., Raksthaput A., Chaichanettee S., Aoonkaew N. et al. Accuracy of support-vector machines for diagnosis of alzheimer’s disease, using volume of brain obtained by structural MRI at Siriraj Hospital. Frontiers Neurol, 2021, 12, 640696

Chiewvit P., Tritrakarn S.-O., Kraumak T., Computed tomography evaluation of intracranial vascular calcification in major ischemic stroke patients (Vascular Territory) – Its distribution and association with vascular risk factors: A Retrospective Trial, J Med Assoc Thai, 2015;98(4):414-422

Chiewvit S., Chiewvit P., Pongsawat N., High prognostic value of one negative F18 FDG PET/CT for cure of malignant lymphomas, J Med Assoc Thai, 2020;103(1):52-57

Wilartratsami S., Sitthitheerarut A., Chiewvit P., Bumpass D.B., Pornrattanamaneewong C., Luksanapruksa P., Novel morphometric measurement angles for guiding pedicular screw and cortical screw insertion in the lumbar spine, J Med Assoc Thai, 2019;102(10):5-9

Name : ผศ.พญ. พิรา เนื่องตัน

              Asst. Prof. Pira Neungton, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Visiting scholar in Pediatric Radiology (Stanford University, USA)

Research : Neungton P., Pacharn P., Iemsawatdikul K., Unusual pediatric abdominal cysts: A pictorial review of imaging findings, Siriraj Medical Journal,2018; 70(3): 260-264.  DOI: 10.14456/smj.2018.42

Iemsawatdikul K., Neungton P., Pacharn P., Sudla C., Kraklangchon A., Thamnumsook K., Wannurak P., Thrisoontron Y., Efficacy of fluoroscopic screen capture images in evaluation of abnormality during voiding cystourethrography in pediatric population, J Med Assoc Thai,2017;100(6):662-669

Alisanant C., Neungton P., Iemsawatdikul K., Reference values of different height of diaphragms in chest radiographs of newborns, J Med Assoc Thai,2016;99(10):1142-1146

Name : รศ.ดร. ไพรัช สายวิรุณพร

            Assoc. Prof. Dr. Pairash Saiviroonporn, Ph.D.

Education : วศ.บ.(วิศวไฟฟ้า) Electronics Engineering (พระจอมเกล้าลาดกระบัง)

MSc. And PhD., Biomedical Engineering (Boston University, MA, USA)

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการแพทย์) (Boston University)

Research :

Saiviroonporn P., Wonglaksnapimon S., Chaisangmongkon W., Chamveha I., Yodprom P., Butnian K., et al. A clinical evaluation study of cardiothoracic ratio measurement using artificial intelligence. BMC Medical Imaging, 2022; 22(1), 46.

Saiviroonporn P., Rodbangyang K., Tongdee T., Chaisangmongkon W., Yodprom P., Siriapisith T., et al. Cardiothoracic ratio measurement using artificial intelligence: Observer and method validation studies. BMC Medical Imaging, 2021; 21(5), 95. 

Saiviroonporn P., Korpraphong P., Viprakasit V., Krittayaphong R., An Automated Segmentation of R2∗ Iron-Overloaded Liver Images Using a Fuzzy C-Mean Clustering Scheme, Journal of Computer Assisted Tomography, 2018;42(3):387-398

Khantasup K., Saiviroonporn P., Jarussophon S., Chantima W., Dharakul T., Anti-EpCAM scFv gadolinium chelate: a novel targeted MRI contrast agent for imaging of colorectal cancer, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2018;31(5):633-644

Krittayaphong R., Zhang S., Saiviroonporn P., Viprakasit V., Tanapibunpon P., Rerkudom B., Yindeengam A., Wood J.C., Assessment of Cardiac Iron Overload in Thalassemia With MRI on 3.0-T: High-Field T1, T2, and T2* Quantitative Parametric Mapping in Comparison to T2* on 1.5-T, JACC: Cardiovascular Imaging, 2019;12(4):752-754

Name : ผศ.นพ. ภัทรวิทย์ วิทยาสุข

            Asst. Prof. Pattarawit Withayasuk, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Certificate Research Fellowship in lnterventional Neuroradiology (University of Toulouse, France.)

Certificate in Clinical Observership program of Intervention Neuroradiology, (Faculty of Medicine, Seoul National University, Seoul, South Korea)

Certificate in Clinical Observership program of Intervention Neuroradiology, (Faculty of Medicine, Juntendo University, Tokyo, Japan)

Research :

Churojana A., Sakarunchai O., Aurbooyawat T.,  Chankaew E., Withayasuk P., Sangpetngam B. Efficiency of endovascular therapy for bilateral cavernous sinus dural arteriovenous fistula. World Neurosurg, 2021; 146: e53-e66.

Darcourt J., Withayasuk P., Vukasinovic I., Michelozzi C., Bellanger G., Guenego A.,  et al. Predictive Value of Susceptibility Vessel Sign for Arterial Recanalization and Clinical Improvement in Ischemic Stroke, Stroke, 2019; 50(2): 512-515. DOI: 10.1161/STROKEAHA.118.022912

Urasyanandana K., Withayasuk P., Songsaeng D., Aurboonyawat T., Chankaew E., Churojana A., Ruptured intracranial vertebral artery dissecting aneurysms: An evaluation of prognostic factors of treatment outcome, Interventional Neuroradiology, 2018; 24(3): 254-262. DOI: 10.1177/1591019917691252

Name : ผศ.นพ. ภาคภูมิ ธิราวิทย์

            Asst. Prof. Phakphoom Thiravit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate Visiting Fellowship in Cardiothoracic imaging (University of Washington, USA)

Research :

Disayabutr S., Raksasagulwong P., Muangchan C., Thiravit P., Wonglaksanapimon S. Circulating biomarkers and disease activity in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. J Med Assoc Thai, 2023; 106(6): 565-571.

Thientunyakit T., Thiravit P., Mali P., Kanchanapiboon P. Benefit of contrast-enhanced PET/CT versus non-contrast-enhanced PET/CT relative to lesion detection, lesion characterization, and diagnostic accuracy in patients with cancer. J Med Assoc Thai, 2020; 103(9): 904-913.

Thiravit S., Teerasamit W., Thiravit P., The different faces of renal angiomyolipomas on radiologic imaging: A pictorial review, British Journal of Radiology, 2018;91(1084):20170533

Name : รศ.พญ. รณิษฐา ทองดี

             Assoc. Prof. Ranista Tongdee, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate clinical fellowship in body magenetic resonance imaging (Mallinckrodt institute of radiology (Washington University school of medicine, St. Louis, Missouri, USA).

Research :

Teerasamit W., Hongpinyo S., Tongdee R., Suvanarerg V. Predicting progression to hypervascular HCC in hypervascular hypointense nodules in gadoxetic acid-enhanced MR images in patients with chronic liver disease. Siriraj Med J, 2023; 75(9): 680-687.

Sompornrattanaphan M., Tongdee R., Wonse C., Jitmuang A., Thongngarm T. Fatal liver mass rupture in a common-variable-immunodeficiency patient with probable nodular regenerating hyperplasia. Allergy Asthma Clin Immunol, 2022; 18(1), 2. 

Chotigavanich C, Tongdee R, Aeimpongpaiboon P, Chongkolwatana C. Accuracy of Lateral Neck Radiography in Diagnosis of Foreign Body Ingestion. J Med Assoc Thai, 2018;101(5):637-42

Wanwarang Teerasamit, Ranista Tongdee, Jirawadee Yodying. Diagnostic Performance of Gadoxetic Acid-Enhanced MR Imaging in the Diagnostic of Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Liver. J Med Assoc Thai, 2017;100(8):918-926

Name : ผศ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

            Asst. Prof. Rathachai Kaewlai, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป)

Diplomate of the American Board of Radiology, Diagnostic Radiology (Massachusetts General Hospital)

Clinical Fellowship in Emergency Radiology, Clinical Fellowship in Thoracic Radiology, Clinical Fellowship in Body Imaging.

Research :

Kaewlai R., Chatpuwaphat J., Maitriwong W., Wongpwaisayawan S, Shin CI., Lee CW. Radiologic imaging of traumatic bowel and mesenteric injuries: A comprehensive up-to-date review. Korean J Radiol, 2023; 24(5): 406-423.

Kaewlai R., Noppakunsomboon N., Tongsai., Tamrakar B., Kumthong N., Teerasamit W., et al. Performance of computed tomography and its reliability for the diagnosis of transmural gastrointestinal necrosis in a setting of acute ingestion of predominantly strong acid substances in adults. Clic Toxicol, 2023; 61(5): 346-354.

Kaewlai R., Chatpuwaphat J., Butnian K., Thusneyapan K., Panrong N., Lertpipopmetha W., et al. Thoracic inlet in cervical spine CT of blunt trauma patients: Prevalence of pathologies and importance of CT interpretation. Tomography, 2022; 8(6): 2772-2783.

Koedwut, S.Kaewlai, R.Sudsang, T.Kiranantawat, K.Wongwaisayawan, S., Clear Sinus Sign on Head CT Scan: Reliable Criterion to Exclude Paranasal Sinus Fracture, J Oral Maxillofac Surg,2020; 78(6): 996.e1-996.e6.  DOI: 10.1016/j.joms.2020.01.006

Abujudeh, H.Kaewlai, R.Shaqdan, K.Bruno, M.A., Key principles in quality and safety in radiology. Am  J Roentgenol, 2017;208(3): W101-W109. DOI: 10.2214/AJR.16.16951

Name : ผศ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

            Asst. Prof. Voraparee Suvannarerg, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมภาพวินิจฉัยโรคเต้านม

Certificate Research Fellowship in Abdominal Imaging (University of California, Los Angeles (UCLA), USA)

Research :

Jariyawattanarat W., Thiravit S., Suvannarerg V., Srisajjakul S., Sutchritpongsa P. Bladder involvement in placenta accreta spectrum disorder with placenta previa: MRI finding and outcomes correlation. Eur J Radiol, 2023; 160, 110695.

Apisarnthanarak P., Boonsri P., Suvannarerg V., Chaiyasoot W., Pongprasobchai S., Apisarnthanarak A. Comparison of CT severity index and modified severity index in the clinical severity assessment of acute pancreatitis. J Health Sci Med Res. 2022; 40(4): 425-435.

Udompap P., Sukonrut K., Suvanrerg V., Pongpaibul A., Charatcharoenwitthaya P. Prospective comparison of transient elastography, point shear wave elastography, APRI and FIB-4 for staging liver fibrosis in chronic viral hepatitis. J Viral Hepat, 2020; 27(4): 437-448.

Suvannarerg V, Claimon T, Sitthinamsuwan P, Thiravit S, Muangsomboon K, Korpraphong P. Clinical, mammographic, and ultrasonographic characteristics of diabetic mastopathy: A case series. Clinical Imaging. 2019;53: 204-9.

Suvannarerg V, Tangcharoensathien W, Thiravit S, Tanasoontrarat W, Muangsomboon K, Korparaphong P. The association between mammographic and ultrasound features and histologic grade in invasive ductal carcinoma of the breast. Siriraj Med J 2018;70(2):152-8.

Name : รศ.พญ. วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

            Assoc. Prof. Wanwarang Teerasamit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research :

Teerasamit W., Hongpinyo S., Tongdee R., Suvannarerg V. Predicting progression to hypervascular HCC in hypervascular hypointense nodules in gadoxetic acid-enhanced MR images in patients with chronic liver cancer. Siriraj Med J, 2023; 75(9): 680-687.

Jaidee W., Teerasamit W., Apisarnthanarak P., Kongkaewpaisan N., Panya S., Kaewlai R. Small bowel transmural necrosis secondary to acute mesenteric ischemia and strangulated obstruction: CT findings of 49 patients. Heliyon, 2023; 9(7), e17543.

Iamwat J., Teerasamit W., Apisarnthanarak P., Noppakunsomboon N., Kaewlai R. Predictive ability of CT findings in the differentiation of complicated and uncomplicated appendicitis: A retrospective investigation of 201 patients undergone appendectomy at initial admission. Insights Imaging, 2021; 12(1), 143.

Wanwarang Teerasamit, Ranista Tongdee, Jirawadee Yodying. Diagnostic Performance of Gadoxetic Acid-Enhanced MR Imaging in the Diagnostic of Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Liver. J Med Assoc Thai, 2017;100(8):918-26

Thiravit S, Teerasamit W, Thiravit P. The different faces of renal angiomyolipomas on radiologic imaging: a pictorial review. Br J Radiol, Doi: 10.1259/bjr.20170533

Name : รศ.พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

             Assoc. Prof. Walailak Chaiyasoot, M.D

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. Medical Radiation Physic and Radiobiology, ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว)

Certificate fellowship in Color Doppler Ultrasound (Saitama Medical School, Japan)

Fellowship Training in Interventional Radiology (Hammersmith Hospital, UK)

Research :

Chaiyasoot W., Yodying J, Tongdee T., Jittungboonya P. Spontaneous ruptured hepatocellular carcinoma treated by transarterial embolization compared with conservative treatment: Survival outcome and prognosis factors. Siriraj Med J. 2021; 73(6): 391-398

Chaiyasoot W., Yodying J, Limsiri T. Selective arterial embolization of renal angiomyolipoma: Efficacy, tumor volume reduction, and complications. Siriraj Med J. 2021; 73(5): 337-343.

Chaiyasoot W., Jaruthien N. Outcomes of percutaneous drainage vs. antibiotic therapy alone or emergency surgery in periappendiceal abscess. Siriraj Med J. 2021; 7391): 10-16.

Chaiyasoot W, Pongpanumaspaisan T, Tongdee T, Thamtorawat S, Rojwatcharapibarn S .
Pre-operative embolization for bone tumors; single center experience. Siriraj Med J 2016;68:332-338.

NGamsombat C, Chaiyasoot W., Analysis of extrahepatic collateral arteries in transcatheter arterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma. Siriraj Med J 2018;70(3):247-253.

Name : ผศ.พญ. ศิริวรรณ ปิยพิทยานันต์

            Asst. Prof. Siriwan Piyapittayanan, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

Research :

Piyapittayanan S., Wattanapituxpong S., Ngamsombat C., Aurboonyawat T, Chankaew E., Petsuksiri J., et al. Improvement of shunt detection with arterial spin-labeling MR imaging in follow-up of a treated cerebral arteriovenous malformation. J Med Assoc Thai. 2022; 105(3): 194-199.

Anamnart C., Piyapittayanan S. Cheiro-oral-pedal syndrome as the presenting symptom of brainstem cavernous malformation: A case report. Oxford Med Case Report. 2020;9: 318-321.

Piyapittayanan S., Cheunsuchon P., Chawalparit O., Imaging of central nervous system lymphoma spectrum disorders: Review article, J Med Assoc Thai, 2019; 102(10):1140-1148

Piyapittayanan S, Jarunnarumol N, Laohaprasitiporn P, Noiwatana S, Chawalparit O. Diagnostic Performance of Short MR-Neurography Protocol for Brachial Plexus Injuries. Siriraj Med J, 2019;71:284-289

Piyapittayanan S, Segsarnviriya C, Ngamsombat C, Witthiwej T. Cheunsuchon P, Charnchaowanish P, Chawalparit O. Comparison between dynamic contrast-enhanced MRI and dynamic susceptibility contrast MRI in glioma grading. Siriraj Med J, 2017;69:369-376.

Name : รศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

             Assoc. Prof. Somrach Thamtorawat, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว)

Certificate Fellowship in Abdominal imaging and intervention.

Research :

Thamtorawat S., Patanawanitkul R., Rojwatcharapibarn S., Chaiyasoot W., Tongdee T., Yodying J., et al. Biliary complications and efficacy after ablation of peribiliary tumors using irreversible electroporation (IRE) or radiofrequency ablation (RFA). Int J Hyperthermia. 2022; 39(1): 751-757.

Thamtorawat S., Claimon T., Rojwatcharapibarn S., Ghimire P., Tongdee T., Yodying J., et al. Percutaneous radiofrequency ablation treatment of hepatocellular carcinoma in caudate lobe using expandable electrodes. Siriraj Med J. 2021; 73(8): 541-548.

 Thamtorawat S., Shin J.H., Kim Y., Chen J.-W., Hong B.-S., Treatment of anastomosis stricture after bilateral ileal ureter reconstruction by contralateral retrograde approach: Case report, J Med Assoc Thai, 2016;99(8):963-967

Thamtorawat S., Hicks R.M., Yu J., Siripongsakun S., Lin W.-C., Raman S.S., McWilliams J.P., Douek M., Bahrami S., Lu D.S.K., Preliminary Outcome of Microwave Ablation of Hepatocellular Carcinoma: Breaking the 3-cm Barrier?, J Vasc Interv Radiol, 2016;27(5):623-630

Thamtorawat S., Rojwatcharapibarn S., Tongdee T., Siriapisith T., The outcome of radiofrequency ablation of metastatic liver tumors, J Med Assoc Thai, 2016;99(4):424-432

Name : ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

             Asst. Prof. Satit Rojwatcharapibarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Research :

Raksasuk S., Naweera W., Rojwatcharapibarn S., Srithongkul T. Comparing non-invasive diagnostic methods for arteriovenous fistular stenosis: A prospective study. J Ultrasound, 2023; 26(3): 687-693.

Thamtorawat S., Patanawanitkul R., Rojwatcharapibarn S., Chaiyasoot W., Tongdee T., Yodying J., et al. Biliary complications and efficacy after ablation of peribiliary tumors using irreversible electroporation (IRE) or radiofrequency ablation (RFA). int J Hyperthermia, 2022; 39(1): 751-757.

Thamtorawat S., Calimon T., Rojwatcharapibarn S., Chimire P., Tongdee T., Yodying J., et al. Percutaneous radiofrequency ablation treatment of hepatocellular carcinoma in caudate lobe using expandable electrodes. Siriraj Med J, 2021; 73(8): 541-548.

Rojwatcharapibarn S., Thamtorawat S., Nigunha K., Nadarajam C., Shin JH. Transarterial emboliation: Alternative treatment of early and late postpartum hemorrhage at a single tertiary center. Siriraj Med J. 2018; 70(3): 198-203.

Name : รศ.นพ. สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล

             Assoc. Prof. Sitthipong Srisajjakul, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

Certificate Fellowship in body imaging (UCLA, California, USA)

Research :

Srisajjakul S., Bagchokdee S. McKittrick-Wheelock syndrome. Am J Roentgenol, 2023; 22194): 550.

Srisajjakul S., Prapaisilp P., Bangchokdee S. Classic sings in abdominal radiology: The “split scar sign”. Abdominal Radiology, 2023; 48(7): 2466-2467.

Srisajjakul S., Prapaisilp P., Bangchokdee S. Toothpaste appearance on small bowel follow-through from intestinal capillariasis. Am J Gastroenterol, 2022; 117(9): 1399-1400.

Srisajakul S.,Prapaisilp P., Bangchokdee S., Magnetic resonance imaging of hidradenitis suppurativa: A focus on the anoperineal location. Korean J Radiol, 2022; 23(8): 785-793.

Srisajjakul S., Prapaisilp P., Bangchokdee S. Comprehensive review of acute small bowel ischemia: CT imaging findings, pearls, and pitfalls. Emer Radiol, 2022; 29(3): 531-544.

Name : ผศ.พญ. สิริอร ตริตระการ

             Asst. Prof. Siri-On Tritrakarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Research

Pisutsiri N., Vathanophas V., Boonyabut P., Tritrakarn S.-O., Vitayaudom N., Tanpaichitr A., et al. Adenoid measurement accuracy: A comparison of lateral skull film, flexible endoscopy, and intraoperative rigid endoscopy (gold standard). Auris Nasus Larynx, 2022; 49(2): 222-228. 

Tritrakarn S.-O., Jitprapaikulsan J., Thakolwiboon S., Piyapittayanan S., Ngamsombat C., Chawalparit O., Prayoonwiwat N. Evaluation of NMOSD2015 Imaging Guideline for Differential Diagnosis of CDMS and NMOSD in Thai Patients, Neurol Asia, 2018;23(1):61 – 68

Tritrakarn SO, Arlaipol N, Lumyongsatien J, Wonglaksanapimon S. Is Non-Contrast Enhanced CT of Paranasal Sinus Adequate for the Diagnosis of Complicated Sinusitis?. Siriraj Med J, 2018; 70(1): 53-59., DOI: 10.14456/smj.2018.9

Name : ผศ.พญ. สุวิมล วงศ์ลักษณะพิมล

            Asst. Prof. Suwimon Wonglaksanapimon, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research

Saiviroonporn P., Wonglaksanapimon S., Chaisangmongkon W., Chamveha I., Yodprom P., Butnian K., et al. A clinical evaluation study of cardiothoracic ratio measurement using artificial intelligence. BMC imaging, 2022; 22(1), 46.

Wonglaksanapimon S., Jittawannarat P., Muangman N., Correlation between CT findings of invasive pulmonary aspergillosis and severity of neutropenia, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.33192/Smj.2019.58

Name : รศ.พญ. โสภา พงศ์พรทรัพย์

             Assoc. Prof. Sopa Pongpornsup, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), Radiation Physics and Radiology.

Research :

Chuangsuwanich N., Pongpornsup S. Virtual unenhanced image in abdominal single source rapid kilovoltage switching CT scan: Is it comparable to true unenhanced image? J Med Assoc Thai, 2020; 103(10): 1066-1074.

Manyanon C., Pongpornsup S., Charoensak A. Dynamic contrast-enhanced computed tomography findings that may predict poorly-differentiated hepatocellular carcinoma prior to treatment. Siriraj Med J, 2020; 72(4): 336-342.

Pongpornsup, S., Chumcheon, J., Charoensak, A., Diagnostic performance of multidetector computed tomography [MDCT] for differentiating between pancreatic adenocarcinoma and non-benign pancreatic neuroendocrine tumor, J Med Assoc Thai, 2018;101(2):239-247

Pongpornsup, S., Pawananunt, P., Teerasamit, W., Diagnostic performance of multidetector computed tomography (MDCT) to differentiate malignant from benign ampullary lesions causing distal common bile duct obstruction, J Med Assoc Thai, 2016;99(8):940-948

Name : รศ.พญ. อภิญญา เจริญศักดิ์

             Assoc. Prof. Aphinya Charoensak, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.บัณฑิต(รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Certificate Visiting Research Fellowship in Body Imaging (Department of Radiology, David Geffen School of Medicine at UCLA, USA)

Research

Manyanon C., Pongpornsup S., Charoensak A. Dynamic contrast-enhanced computed tomography findings that may predict poorly-differentiated hepatocellular carcinoma prior to treatment. Siriraj Med J, 2020; 72(4): 336-342.

Pengwan P, Suvannarerg V, Charoensak A. The use of dual energy computerized tomography to detect residual viable hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization, Siriraj Med J, 2019; 71(3): 207-213. DOI: 10.33192/Smj.2019.32

Boonsomjint W, Maneerattanaporn M, Charoensak A. Correlation between timed barium esophagogram and the Eckardt stage in achalasia. Siriraj Med J, 2018;70(1):60-5.

Pongpornsup S., Chumcheon J., Charoensak A., Diagnostic performance of multidetector computed tomography [MDCT] for differentiating between pancreatic adenocarcinoma and non-benign pancreatic neuroendocrine tumor, J Med Assoc Thai, 2018;101(2):239-247, .

Name : ศ.พญ. อรสา ชวาลภาฤทธิ์

             Prof. Orasa Chawalparit, M.D.

Education : วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก), พ.บ. (เกียรตินิยม), MSc (Clinical epidemiology), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท)

Certificate Fellowship MRI (MGH USA)

Research :

Wongsawaeng D., Chalwalparit O., Piyapittayanan S. Magnetic resonance hippocampal subfield volumetric analysis for differentiating among healthy older adults and older adults with mild cognitive impairment or major depressive disorder. Siriraj Med J, 2021; 73(12): 786-792.

Chawalparit O, Wontaneeporn N, Muangpaisan W, Thientunyakit T, Charnchaowanish P, Ngamsombat C. MRI Hippocampal subfield volume analysis: Comparison between Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment, and normal aging subjects in an amyloid PET project. J Alzheimers Dis Parkinsonism, 2019; 9, 459. doi:10.4172/2161-0460.1000459  

Chawalparit O, Ngamsombat C, Aurboonyawat T, Zhang S. Intracranial Black-Blood Vessel Wall Magnetic Resonance Imaging: Initial Clinical Experience in a Single-Center Study. Siriraj Medical Journal 2018;70(4):327-34.

Charnchaowanish P, Chawalparit O. Comparison of high resolution T2W and Gd-T1W of MRI internal acoustic canal in sensorineural hearing loss. J Med Assoc Thai ,2016; 99 (11):1245-9

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

Name : นพ. จิตติ ชาติภูวภัทร

             Jitti Chatpuwaphat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research :

Kaewlai R., Chatpuwaphat J., Maitriwong W., Wongwaisayawan S., Shin CI., Lee CW. radiologic imaging of trauma bowel and mesenteric injuries: A comparative  up-to-date review. Korean J Rad, 2023; 24(5): 406-423.

Kaewlai R., Chatpuwaphat J., Butnian K., Thusaneyapan K., Panrong N., Lertpipopmetha W., Wongpongsalee T. Thoracic inlet in cervical spine CT of blunt trauma patients: Prevalence of pathologies and importance of CT interpretation. Tomography, 2022; 8(6): 2772-2783.

Name : พญ. รมิดา อมรสิทธิวัฒน์

            Ramida Amornsitthiwat, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research :

Palamit A., Tovichian P., Amornsitthiwat R. Tuberculosis-immune reconstitution inflammatory syndrome in HIV-negative children. Respirology Case reports, 2022; 10(5): e0945.

Name : นพ. สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา

            Sukrit Sorotpinya, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Research :

Thamtorawat S., Patanawanitkul R., Rojwatcharapibran S., Chaiyasoot W., Tongdee T., Yodying J., Sorotpinya S. Biliary complications and efficacy after ablation of peribiliary tumors using irreversible electroporation (IRE) or radiofrequency ablation (RFA). Int J Hyperthermia, 2022: 39(1): 751-757.

Name : นพ. อริญชย์ พิษณุวงษ์

            Arin Pisanuwongse, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

Research :

Jaruvonvanich V., Thamtorawat S., Saiviroonporn P., Pisanuwongse A., Siriwanarangsun P. Sarcopenia as a predictive factor for recurrence of hepatocellular carcinoma following radiofrequency ablation. Asian Pacific Journal of cancer Prevention, 2023; 24(4): 1143-1150.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

Name : พญ. ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์

           Nataphan Boonvisuth, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย) ว.ว.(ภาพวินิจฉัยขั้นสูง)

Research : –

Name : พญ. ทิตา วชิรโรจน์ไพศาล

           Tita vachirarojpaisarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย) ว.ว.(ภาพวินิจฉัยขั้นสูง)

Research : –

Somcharit L.,  Vachirarojpaisarn T., Na Songkhla N., Kanpittaya J.  A retrospective review of renal injuries and clinical outcomes correlated to AAST grading system at Siriraj Hospital, J Med Assoc Thai, 2020; 103(2): 48-52.

Name : นพ.พิชชากรณ์ กิจเสรี

            Pitchakorn Kitseree, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

Research : –

Name : พญ. พิลาวัลย์ ตรีมานคา

            Pilawan Trimankha, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

Research

Trimankha P.,  Jirapong L., Rungsin R., Autravisittikul O., Deesuwan P., Mekavuthikul Y., et al. Utility of screening chest radiographs in patients with asymptomatic and mildly symptomatic COVID-19 at a field hospital in Samut Sakhon, Thailand. ASEAN J Radiol, 2021; 22(2): 5-20.

Name : พญ. ภวิกา เทียนชัย

            Pawika Tianchai, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย) ว.ว.(ภาพวินิจฉัยขั้นสูง)

Research : –

Name : พญ. รุจิรา พัฒนวณิชกุล

            Rujira Patanawanitkul, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (รังสีร่วมรักษาของลำตัว)

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมภาพวินิจฉัยโรคเต้านม

Research

Faungsuwan A, Siripongsatian D, Patanawanitkul R, Chotipanich C. The Hybrid Angiography-Computed Tomography in Thailand: The integration between angiography with computed tomography in hybrid system for vascular angiography and interventional radiology. J Chulabhorn Royal Acad [Internet]. 2023 Jun. 30 [cited 2024 Mar. 15];5(3):133-4.

Thamtorawat S., Patanawanitkul R., Rojwatcharapibarn S., Chaiyasoot W., Tongdee T., et al. Biliary complications and efficacy after ablation of peribiliary tumors using irreversible electroporation (IRE) or radiofrequency ablation (RFA). Inter J Hyperthemia, 2022; 39(1): 751-757.

Phonlakrai M., Panyam O., Pakdee Y., Viboonsak N., Patanawanitkul R., et al. Assessing patient and caregiver knowledge and satisfaction on transcatheter arterial chemoembolization using video-based education. j Radiol Nursing, 2023; 42(3): 361-367.

Name : นพ. วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์  

              Varin Jaruvongvanich, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research

Jaruvongvanich V., Thamtorawat S., Saiviroonporn P., Pisanuwongse A., Siriwanatangsun P. Sarcopenia as a predictive factor for recurrence of hepatocellular carcinoma following radiofrequency ablation. Asian Pac J Cancer Prev, 2023; 24(4): 1143-1150.

Name : พญ. ศุราภรณ์ ปานพรหมมาศ

            Suraporn Panphrommat, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

Research : –

Name : นพ. สิทธิพันธ์ ลิ้มพันธ์อุดม

           Sitthiphan Limphanudom, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

Research

Limphanudom S., Boonsin P. MR lymphangiography in lymphedema. ASEAN J Radiol. 2019; 20(1): 28-34.

Name : นพ. เสาวพจน์ สารัมภกุล

             Saowapoj Sarumpakul, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

Research : –

Name : พญ. อดิศา โมลีเศรษฐ์ 

            Adisa Moleesaide, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)

Research :

Moleesaide A., Maneegarn A., Kaewlai R., Thiravit S. Virtual monochromatic spectral attenuation curve analysis for evaluation of incidentally detected small renal lesions using rapid kilovoltage-switching dual-energy computed tomography. Abdominal Radiology, 2022; 47(11): 3817-3827.

Name : พญ. อริสสา โพธิสิริสกุลวงศ์

            Arissa Phothisirisakulwong, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

Research : –

Name : พญ. อุทารัฐ แก้วอัมพร

            Utarat Kaewumporn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยระบบประสาท) 

Research :

Kaewumporn U., Songsaeng D., Kunapinun A., Chaisinanunkul N. FLAIR vascular hyperintensity-DWI mismatch and DWI-FLAIR mismatch ASPECTS for prediction of good outcome after recanalization in anterior circulation stroke: Multicenter observational study. European J Radiol, 2023; 163, 110837. 

Kaewumporn U., Wongsawaeng D., Piyapittayanan S., Ngamsombat C., Chaysiri P., Kittikornchaichan J., et al. Amide proton transfer imaging for differentiation of glioblastoma from brain metastasis. J Med Assoc Thai, 2022; 105(12): 1224-1229.

Pacharn P., Khiewvan B., Kaewumporn U. Relationship between vesicoureteral reflux and renal scarring in children with urinary tract infection. Siriraj Med J, 2021; 73(1): 26-31.