ฟลูโอโรสโคปี

การกลืนแป้งดูกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

การสวนแป้งดูลำไส้ใหญ่

พื้นฐานเกี่ยวกับฟลูโอโรสโคปี

ฟลูโอโรสโคปี (fluoroscopy) เป็นการตรวจทางรังสี ซึ่งเป็นการใช้รังสีเอกซ์โดยรังสีแพทย์เพื่อให้ได้ภาพของอวัยวะภายในร่างกายที่เป็นภาพจริง ณ ขณะนั้น (real time imge) ระบบประกอบด้วยเตียงเอกซเรย์ และแกนเอกซเรย์ที่เป็นแขนรูปตัว C ซึ่งมีแหล่งกำเนิดเอกซเรย์อยู่ใต้เตียง และมีตัวรับภาพอยู่เหนือเตียง และส่งสัญญาณภาพไปแสดงยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ในทันที

     อย่างไรก็ตามการใช้เอกซเรย์ ยังมีอันตรายเนื่องจากเอกซเรย์เป็นรังสีที่แตกตัวได้ ดังนั้นการตรวจจะต้องพิจารณาความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การใช้เวลาในการตรวจไม่มากนัก และการใช้เทคโนโลยีตัวรับภาพและการสร้างภาพรุ่นใหม่จะทำให้กระบวนการตรวจมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ประวัติ

การเริ่มต้นของระบบฟลูโอโรสโคปี สามารถสืบค้นไปในช่วงเดียวกับการค้นพบเอกซเรย์นั่นเอง นั่นคือเมื่อพบเอกซเรย์แล้ว นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญคือ Thomas Edison ก็ได้ค้นพบว่าแผ่น calcium tungstate สามารถที่จะส่งสว่างเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยเอกซเรย์ และได้ผลิตเครื่องฟลูโอโรสโคปีออกขายเพื่อการค้านับแต่นั้น
     อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของแผ่นเรืองแสง ดังนั้นการตรวจฟลูโอโรสโคปีในช่วงแรกๆ จึงต้องทำในห้องมืด ซึ่งเป็นปัญหาเป็นอย่างมาก ต่อมามีการพัฒนาแผ่นเรืองแสงและระบบกล้องโทรทัศน์ในช่วงปี 1950 ระบบฟลูโอโรสโคปีจึงได้พัฒนาเพิ่มขึ้น จนสามารถทำการตรวจในห้องปกติได้ และระบบกล้องทำให้สามารถเห็นภาพของการตรวจผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้ในทันที และเมื่อพัฒนาแผ่นเรืองแสงที่ทำจาก CsI ซึ่งช่วยลดสิ่งรบกวนในภาพ ทำให้ปริมาณรังสีที่ให้แก่ผู้ป่วยลดลงแต่ได้ภาพที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
     แม้ว่าการตรวจฟลูโอโรสโคปีจะมีปริมาณรังสีที่น้อย แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ดังนั้นการตรวจในสตรีมีครรภ์และเด็กจึงจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงอยู่

การกลืนแป้งดูหลอดอาหาร

การสวนสารทึบรังสีดูกระเพาะปัสสาวะในเด็ก

การส่งตรวจทั่วไป

จุดประสงค์ในการส่งตรวจ ได้แก่

  • สงสัยพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหาร โดยส่งตรวจสวนแป้งระบบลำไส้ใหญ่ กลืนแป้งสำหรับระบบหลอดอาหารและทางเดินอาหารส่วนต้น

  • สงสัยพยาธิสภาพของระบบประสาทไขสันหลัง และระบบข้อต่อต่างๆ

  • สงสัยพยาธิสภาพของระบบสืบพันธ์สตรี

  • ช่วยในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ (กระดูก)