สถิติการบริการ

สถิติการให้บริการ พ.ศ. 2563-2565 (ในเวลา นอกเวลา คลินิกพิเศษ)