รายงานประจำปี สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

บริบททั่วไป

            สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการทางการแพทย์ เพื่อเสริมต่อภาพลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน ตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ใน 9 สาขาได้แก่

1. รังสีวินิจฉัยระบบกระดูกและข้อ
2. รังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือดหัวใจ
3. รังสีวินิจฉัยทรวงอกและปอด
4. รังสีวินิจฉัยภาพรังสีประสาทสมอง
5. รังสีวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร
6. รังสีวินิจฉัยระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์
7. รังสีวินิจฉัยในเด็ก
8. รังสีร่วมรักษาระบบหลอดเลือดลำตัว
9. รังสีร่วมรักษาระบบหลอดเลือดประสาทสมอง

                  อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยพื้นที่มีการกระจายตัว อยู่ในตึกต่างๆ ได้แก่ ตึก 72 ปี ชั้นพื้นดิน – ชั้น 2 , ตึกผู้ป่วยนอกชั้นพื้นดิน และ ชั้น 3 จึงได้แบ่งเป็นพื้นที่บริการ 5 ได้แก่

 

1. รังสีวินิจฉัยตึก 72 ปี ชั้น 2
2. เอกซเรย์เคลื่อนที่
3. หน่วยจัดการข้อมูลและฟิล์ม
4. รังสีวินิจฉัยตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
5. ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช

 

                   โดยมีระบบธุรการเป็นส่วนสนับสนุน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 72 ปี ชั้น 10 และดูแลการเรียนการสอน การประชุม

การบริหารทรัพยากร

อัตรากำลัง

ศาสตราจารย์

3

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

20

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

ตำแหน่ง

อาจารย์

13

ตำแหน่ง

นักรังสีการแพทย์

89

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานรังสีรังสีเทคนิค

2

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและธุรการ

6

ตำแหน่ง

ช่างไฟฟ้า

2

ตำแหน่ง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

76

ตำแหน่ง

พนักงานทั่วไปและพนักงานสถานที่

40

ตำแหน่ง

Information Update 31/05/2021

เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล

11

เครื่อง

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT

5

เครื่อง

เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

23

เครื่อง

เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

3

เครื่อง

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

5

เครื่อง

เครื่องเอกซเรย์เต้านม

1

เครื่อง

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

24

เครื่อง

Information Update 29/11/2019