Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

งานปัจฉิมนิเทศเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

30/06/2020

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานปัจฉิมนิเทศเลี้ยงส่งเพื่อแสดงความยินดีให้แก่ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จบการศึกษาประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ อาคารสยามินทร์ ชั้น 2