การศึกษา

จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสำเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่สามารถให้การบริการอย่างเหมาะสม และใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

งานวิจัย

ทางสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีอาจารย์แพทย์ที่มากด้วยความสามารถในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคืองานวิจัย ที่อาจารย์แพทย์แต่ละท่านได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจหาโรค ให้ดียิ่งขึ้น

งานบริการ

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น โดยไม่จำกัดปริมาณผู้ป่วย

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

เป็นหน่วยบริการ ให้บริการตรวจผู้ป่วย แก่ประชาชนทั่วไป โดยการใช้สารเภสัชรังสีในการตรวจและรักษาผู้ป่วยโดยสาขาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

หน่วยงาน

หน้าที่และเป้าหมาย ขอบเขตการให้บริการ เบอร์ติดต่อของแต่ละหน่วยงาน ภายในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สถิติการให้บริการ

สถิติการบริการทางสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้มีการรวบรวมสถิติงานบริการทั่วไปภายในเวลา และ นอกเวลา

รายงานประจำปี

สรุปถึงหน่วยงานต่างๆภายในสาขาวิชา รวมไปถึงการบริหารทรัพยากร เครื่องมือทางการแพทย์