รับสมัครสอบสัมภาษณ์ รอบ 2

Resident

Resident Radiation therapy

เปิดรับ 6 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันนี้ – 6 เมษายน

สัมภาษณ์ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00-16:00 ผ่านระบบ Zoom และ Onsite

Resident Nuclear Medicine

เปิดรับ 4 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันนี้ – 1 เมษายน

สัมภาษณ์ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.00-9.00 น. ผ่านระบบ Zoom

Fellow

Neuroradiology

เปิดรับ 4 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันนี้ – 12 เมษายน

สัมภาษณ์วันพฤหัส 21 เมษายน 12.00 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

Body imaging

เปิดรับ 2 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันนี้ – 12 เมษายน

สัมภาษณ์วันอังคารที่ 19 เมย. ช่วง 12.00-13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

Breast imaging

เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันนี้ – 1 เมษายน

สัมภาษณ์วันจันทร์ 4 เมษายน 12.00-13.00 ผ่านระบบ Zoom

หมายเหตุ : เอกสารของทุกหลักสูตร ให้ส่งทั้งทางอีเมล์ sirad.int@gmail.com และตัวจริงทางไปรษณีย์

**หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่**

คุณชูเกียรติ โสมทองมี

>>> โทร 02 419 7074 ต่อ 112 

หรือคุณชนากานต์ มาท้วม 

>>> โทร 02 419 7074 ต่อ 111