แทนคำขอบคุณจากใจ

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล