รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.

รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) และบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปีในงานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

Related links