ตารางการให้บริการแพทย์รังสีรักษา

         หน่วยตรวจโรครังสีรักษา ให้บริการที่ตึก 72 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบ ที่ตารางแพทย์ออกตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-7082

เวลาเปิดให้บริการตรวจรักษา

วันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 

วันจันทร์-วันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

** ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของโรงพยาบาลศิริราช **