การบริการ

เครื่องมือราคาแพง และสถานที่ติดตั้ง

เครื่องมือ

สถานที่ติดตั้ง

เครื่องฉายรังสี

เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน_CLINAC iX (L4)

ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน

เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน _True Beam STx (L5)

ตึกปิยมหาราชการุณย์ ชั้น B2

เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน _True Beam (L6)

ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้นใต้ดิน

เครื่องจำลองการรักษา

เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา_Phillip : Brilliance Big Bore 16 Scice (CT1)

ตึก 72 ปี ชั้น 1

เครื่องเอ็กซเรย์จำลองการรักษา_Ximatron or Acuity ix (Sim1)

ตึก 72 ปี ชั้น 1

เครื่องเอ็กซเรย์จำลองการรักษา_Acuity ix (Sim2)

ตึก 72 ปี ชั้น 1

เครื่องเอ็มอาร์ไอ_Phillip : Achieva 1.5 Tesla (MRI)

ตึก 72 ปี ชั้น 1

เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา_GE : Bright speed Edge select (CT2)

ตึก 72 ปี ชั้น 6

เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม_OEC 9900 Elite (C-arm)

ตึก 72 ปี ชั้น 6

เครื่องอัลตราซาวด์_1202-9 Flex Focus 500

ตึก 72 ปี ชั้น 6

เครื่องรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี

เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีอิรีเดียม 192_VariSource iX with Brachy Vision TPS

ตึก 72 ปี ชั้น 6

สถานที่ตั้งหน่วยตรวจ/ หน่วยบริการ

ตึก 72 ปี ชั้น 1

 • หน่วยตรวจโรครังสีรักษา

 • ห้องจำลองการรักษา

 • หน่วยสอนสุขศึกษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็ง

 • หน่วยประเมินราคาค่าฉายรังสี

 • หน่วยฟิสิกส์การแพทย์

ตึก 72 ปี ชั้น 6

 • ห้องจำลองการรักษา

 • หน่วยให้การรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี

ตึก 72 ปี ชั้น ใต้ดิน

 • ห้องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (L4)

ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้นใต้ดิน

 • ห้องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (L6)

ตึกปิยมหาราชการุณย์ ชั้น B2

 • ห้องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (L5)

ชนิดการให้บริการ/ การตรวจ

การบริการตรวจรักษาทางรังสีวิทยา

1.การฉายรังสี

 • การฉายรังสีด้วย Conventional Technigue

 • การฉายรังสีสามมิติ (3D)

 • การฉายรังสีสามมิติแปรความเข้ม (IMRT)

 • การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT)

 • การฉายรังสีศัลยกรรม (Radiosurgery)

 • การใส่สารกัมมันตรังสี (Intracavitary Brachytherapy)

 • การฝังสารกัมมันตรังสี (Implantation Brachytherapy)

2. การจำลองการรักษา และวางแผนการรักษา

 • การจำลองการฉายรังสีและวางแผนการรักษา 2 มิติ

 • การจำลองการฉายรังสีและวางแผนการรักษา 3 มิติ

 • การจำลองการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี

การบริการตรวจทางการพยาบาล

 • การตรวจภายใน

 • การทำแผล

 • การบริการทางวิสัญญี

 • การส่องกล้องตรวจทางระบบ ENT

 • การเจาะเลือด

 • การฉีดยา/ สารทึบรังสี

 • การใส่ NG Tube

 • การทำ pap smear / IVF

 • การให้เคมีบำบัด

 • การให้สารน้ำ

 • การให้เลือด