งานประชุมวิชาการ Welcome on (Tumor) Board

จบไปแล้วนะครับ สำหรับงานประชุมวิชาการรังสีวิทยาศิริราช
SIRAD 2021 ตอน Welcome on (Tumor) Board
หวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินทางพร้อมกับพวกเรา
ขอขอบคุณทุกๆ คน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมครั้งนี้
และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้พบกับทุกๆ ท่านอีกครั้ง ในงานประชุมวิชาการ
ของภาควิชารังสีวิทยาศิริราช ครั้งถัดไป

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

S I R A D    2 0 2 1

รังสีวิทยากับโรคมะเร็งเป็นของคู่กัน ในยุคที่มะเร็งมีวิวัฒนาการอยู่เสมอ

การรักษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แล้วองค์ความรู้ทางรังสีวิทยาล่ะ…

มีการพัฒนาก้าวตามอย่างไรให้ทันเกมส์มะเร็ง…ซึ่งท่านจะได้พบคำตอบในงานประชุมนี้

ขอเชิญชวนรังสีแพทย์และแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาเน้นความร่วมมือจากสหสาขาในรูปแบบออนไลน์  SIRIRAJ LIVE 

เรื่อง… ” Welcome on  (Tumor)  Board “