Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านฯ ปี 2562

17/08/2019 - 18/08/2019

โครงการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2562 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ธีรมา คอทเทจ สวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เยี่ยมชมและทัศนศึกษา Suanphueng Hignland จังหวัดราชบุรี