Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเขตการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 29 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

พนักงานธุรการ

Job พนักงานธุรการ 2 อัตรา

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์